เอกชัย วรรณแก้ว นำคณะมอบเงินและสิ่งของแด่มูลนิธิรามาธิบดี

เอกชัย วรรณแก้ว นำคณะมอบเงินและสิ่งของแด่มูลนิธิรามาธิบดี

 

                                                                                                                                                      

 

 

เอกชัย วรรณแก้ว นำคณะมอบเงินและสิ่งของแด่มูลนิธิรามาธิบดี
สนับสนุนภารกิจงานต้านภัยโควิด-19

 

 

เอกชัย วรรณแก้ว (ที่3จากขวา) นำคณะมอบเงินจากการจำหน่ายสินค้าของบ้านศิลปะเอกชัย ในโครงการเฉพาะกิจ “รวมใจรักพิทักษ์นักรบ(เสื้อขาว)สู้ภัย Covid-19” มูลค่ากว่า 60,000 บาท และมอบสิ่งของสมทบมูลนิธิรามาธิบดี โดยมี คุณประสาน พรตุลากัลป์ (ที่3จากซ้าย) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้แทนรับมอบจากมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ในภารกิจต้านภัยโควิด-19 โดยมี คุณสันติ สุพล (ที่2จากขวา) คุณสิตาภา สุพล (ที่1จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอนซ์ สยาม ไฟน์ อาร์ต จำกัด คุณจารุวรรณ เวชตระกูล (ที่2จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด และคุณสุภวัชช์ ศรีฤกษ์ (ที่1จากซ้าย) ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ขาหมูบางกอก ร่วมมอบ ณ มูลนิธิรามาธิบดี เมื่อเร็วๆ นี้