CHANGE (Life needs help)

ชับบ์ ไลฟ์ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม Regional Day of Service

ชับบ์ ไลฟ์ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม Regional Day of Service กระตุ้นเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดประกวดไอเดียรณรงค์ลดการใช้พลาสติก Say Yes to Less Plastic 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ซิกน่าประกันภัย ร่วมกับสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

 

ซิกน่าประกันภัย ร่วมกับสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อป้องกันและลดอัตราการฆ่าตัวตายในสังคมไทย

 

อ่านเพิ่มเติม...

อินโดรามา เวนเจอร์ส ผลิตเส้นใยรีไซเคิลสำหรับชุด PPE มอบให้ทันตแพทยสภา

  

อินโดรามา เวนเจอร์ส ผลิตเส้นใยรีไซเคิลสำหรับชุด PPE มอบให้ทันตแพทยสภา

อ่านเพิ่มเติม...

อองฟองต์ (Enfant) ส่งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน

 

อองฟองต์ (Enfant) ส่งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป

ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน

 

อ่านเพิ่มเติม...

BKI จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง

BKI จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง         

 

อ่านเพิ่มเติม...