เมล็ดพันธุ์ตราศรแดงทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ

เมล็ดพันธุ์ตราศรแดงทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ

 

 

 

เมล็ดพันธุ์ตราศรแดงทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

จากการจำหน่ายซองฉลาดจันกะผัก

 

 

 

            สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานพระราชวโรกาสให้      นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) นำคณะผู้บริหารเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของการจำหน่ายซองฉลาดจันกะผักและชุดปลูกผักจันกะผักส่งรักปีเสือเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริจังหวัดเชียงราย

 

 

          โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักพื้นเมืองภายใต้ชื่อ ซองฉลาดจันกะผัก” โดยทั้งสองหน่วยงานมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการอนุรักษ์สายพันธุ์ผักพื้นเมือง เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในอันที่จะให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ผักพื้นเมืองได้ในราคาที่ย่อมเยา เหมาะสม อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ทั้งนี้หลังจากเปิดการจำหน่าย ซองฉลาดจันกะผัก” เมื่อพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากประชาชนและเกษตรกร

 

 

          โดยนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด  นายอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายประจำประเทศไทย และนายธันวา ยะปะนัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

 

 

      "ซอง = 1 พลัง" เมล็ดพันธุ์ตราศรแดงขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สายพันธุ์ผักพื้นเมืองให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายทุกซองจะนำสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา