"รสนา"ถามปลัดกระทรวงพลังงานนั่งประธานบอร์ดปตท. จะรักษาผลประโยชน์ใคร ประชาชน หรือ ปตท. ?!

"รสนา"ถามปลัดกระทรวงพลังงานนั่งประธานบอร์ดปตท. จะรักษาผลประโยชน์ใคร ประชาชน หรือ ปตท. ?!

 

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

"รสนา"ถามปลัดกระทรวงพลังงานนั่งประธานบอร์ดปตท. จะรักษาผลประโยชน์ใคร ประชาชน หรือ ปตท. ?!
 
 
บอร์ด ปตท.เป็นผู้ลงมติแต่งตั้ง “ปลัดกระทรวงพลังงาน” ไปนั่งเป็น “ประธานบอร์ดปตท.” เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
 
บอร์ดปตท. เป็นผู้เลือกปลัด ไม่ใช่รัฐมนตรีมอบหมายให้ปลัดไปเป็นบอร์ดปตท.เพื่อคุมนโยบาย ปตท. ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน ใช่หรือไม่ !?
 
หรือเพื่อให้ท่านปลัดมาคุมนโยบายกระทรวง ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของปตท.กันแน่?!?
 
อย่างนี้เขาเรียกว่ามีบทบาทที่ขัดแย้ง และผลประโยชน์ที่ขัดแย้งระหว่างบุคคลกับส่วนรวม ใช่หรือไม่!? เป็น Conflict Role Conflict interest ใช่หรือไม่ ?
 
แล้วท่านปลัดจะดูแลผลประโยชน์ของใครระหว่าง ประชาชน กับ ปตท. !?!??
 
รสนา โตสิตระกูล
21 พ.ย 2566