CHANGE the World

"น้ำผึ้งคลุกข้าว" น้ำผึ้งแผ่นดิน – น้ำนมแม่ธรณี (ตอน 2)


CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

                  

                                    "น้ำผึ้งคลุกข้าว"

                            น้ำผึ้งแผ่นดิน – น้ำนมแม่ธรณี (ตอน 2)

 

 

โบลิเวีย เป็นตัวอย่างหนึ่งของประเทศที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรปิโตรเลียมเทียบเท่า อธิปไตยของชาติอันไม่มีผู้ใดละเมิดได้  แต่แม้ภาครัฐไทยจะไม่ให้ความสำคัญกับอธิปไตยของปิโตรเลียมเท่าที่ควร แต่เสียงสะท้อนจากภาคประชาชนไทยคนเล็กคนน้อย นับวันจะดังยิ่งขึ้นทุกที ที่ต้องการทวงคืนอธิปไตยทาง

 

อ่านเพิ่มเติม...

"เปลี่ยนทรัพยากรแผ่นดินให้เป็นทรัพย์สินของประชาชน" (ตอน 2)


CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

                  

 

                            "เปลี่ยนทรัพยากรแผ่นดินให้เป็นทรัพย์สินของประชาชน"  (ตอน 2)

ดิฉันมีโอกาสพบกับอดีตประธานบริษัทปิโตรนัสเมื่อต้นปี 2557 ได้รับฟังการบรรยายประวัติการก่อตั้งบริษัทปิโตรนัสจากท่านว่า ในปี2517 นายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้เปลี่ยนระบบโดยไปลอกแบบกฎหมายของอินโดนีเซียมาใช้ แต่ปัจจุบันท่านกล่าวว่าระบบของมาเลเซียพัฒนาไปก้าวหน้ากว่า ในยามเริ่มแรกมีการตั้งบริษัทปิโตรนัสขึ้นมาพร้อมๆกับการนำระบบการแบ่งปันผล ผลิตมาใช้ โดยมอบหมายให้บริษัทปิโตรนัสเป็นผู้ดูแลทรัพยากรปิโตรเลียมทั้งระบบ บริษัทปิโตรนัสดำเนินการแบบบริษัทมืออาชีพ แต่รัฐเป็นเจ้าของ 100% อดีตประธานปิโตรนัสกล่าวว่า ปิโตรนัสคือองค์กรเพื่อการบริการสาธารณะแห่งชาติ (National Services)

อ่านเพิ่มเติม...

"เปลี่ยนทรัพยากรแผ่นดินให้เป็นทรัพย์สินของประชาชน" (ตอน 1)


CHANGE The World  รสนา โตสิตระกูล

                  

 

         "เปลี่ยนทรัพยากรแผ่นดินให้เป็นทรัพย์สินของประชาชน"  (ตอน 1)


นับตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เมื่อปี2504 เป็นต้นมา
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้แก่การยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้มีระดับสูงขึ้นกว่าเดิมด้วยการ ระดมและใช้ทรัพยากรเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพื่อขยายการ ผลิตและเพิ่มพูนรายได้ประชาชาติให้รวดเร็วยิ่งขึ้นหรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการเพิ่มปริมาณสิ่งของและให้บริการแก่ประชาชนแต่ละคนให้สูงมากขึ้น มุ่งส่งเสริมการค้าเสรี ขยายการผลิต ส่งเสริมกิจกรรมและการลงทุนของภาคเอกชนโดยรัฐบาลจะดำเนินงานเฉพาะงานพื้นฐาน ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่หลังจากมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯเป็นเวลากว่า 50ปี ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นสภาพ "รวยกระจุก จนกระจาย" เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้น จนนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองคร้ังแล้วครั้งเล่า

 

อ่านเพิ่มเติม...

"คสช.จะโปร่งใสหากไม่เลือกปฏิบัติ"


 

"คสช.จะโปร่งใสหากไม่เลือกปฏิบัติ"

 

 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นกองทุนที่เก็บจากผู้ใช้น้ำมันทุกชนิด ลิตรละ1สลึง ได้เงินเข้ากองทุนฯประมาณปีละ8,000-9,000 ล้านบาท และปัจจุบันเป็นกองทุนที่มีเงินรองรังสูงถึงราว 40,000 ล้านบาท หากเปรียบกับกองทุน สสส.ที่กำหนดให้จัดเก็บจากภาษีเหล้าและบุหรี่ 2% เคยมีรายรับเริ่มต้นปีละ2,000 ล้านบาท ปัจจุบันจัดเก็บได้เพิ่มเป็น 4,000 ล้านบาท เห็นว่าจะมีการจำกัดวงเงินไม่ให้เกินกว่านั้น แม้แต่ทีวีสาธารณะอย่างไทยพีบีเอส ก็ได้รับภาษีจัดสรรแบบเดียวกันจากเหล้าและบุหรี่แต่ถูกจำกัดไว้ไม่เกินปีละ 2,000ล้านบาทเท่านั้น 

 

อ่านเพิ่มเติม...

"วิกฤติประเทศไทยต้องการคนดี คนเก่งคนกล้าอย่าง ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์"


 

"วิกฤติประเทศไทยต้องการคนดี คนเก่งคนกล้าอย่าง ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์"

 

 

ในสังคมไทยคนเก่ง คนดีพอหาได้ แต่คนกล้าหายากนัก ยิ่งจะหาคนที่มีทั้งความเก่ง ความดี ความกล้าอยู่ในตัวบุคคลคนเดียวกันก็แทบจะหาไม่ได้เลย อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์เป็นต้นแบบของคนดี คนเก่ง ที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม อย่างเป็นที่ประจักษ์ชัดในหลายเหตุการณ์ของชีวิตท่าน บทความนี้เขียนเพื่อระลึกถึงอ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ในวาระครบรอบชาตกาล100ปีในวันที่9มีนาคม2559 ที่ท่านได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปีนี้ ในระหว่างสงคราม โลกครั้งที่2 นายปรีดี พนมยงค์ได้ก่อตั้งขบวนเสรีไทยเพื่อต่อต้านสงครามที่ไม่เป็นธรรม ที่รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะ อ.ป๋วยซึ่งในขณะนั้นกำลังทำปริญญาเอกในอังกฤษแต่กล้าอาสาเป็นแนวหน้าทหารเสรีไทยด้วยการโดดร่มเข้ามาในประเทศไทยเพื่อติดต่อกับหัวหน้าเสรีไทย

 

 

อ่านเพิ่มเติม...