CHANGE the World

มิวสิควิดีโอ “MADE IN BONGKOT” ภารกิจส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้คนไทยมีพลังงานใช้ไม่สิ้นสุด

 

มิวสิควิดีโอ “MADE IN BONGKOT” ภารกิจส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้คนไทยมีพลังงานใช้ไม่สิ้นสุด

อ่านเพิ่มเติม...

“จากใจ จากเรือนจำ”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล“จากใจ จากเรือนจำ”

อ่านเพิ่มเติม...

“ดูละครย้อนดูตัว เปรียบปืนใหญ่ที่ชาวบ้านบางระจันร้องขอกับทรัพยากรปิโตรเลียมในยุคปัจจุบัน”

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล“ดูละครย้อนดูตัว เปรียบปืนใหญ่ที่ชาวบ้านบางระจันร้องขอกับทรัพยากรปิโตรเลียมในยุคปัจจุบัน”

อ่านเพิ่มเติม...

“ป.ป.ช.ชุดนี้ควรตัดสินกรณีนาฬิกาหรูในมาตราฐานเดียวกับป.ป.ช ยุคก่อนรัฐประหารในคดีร่ำรวยผิดปกติของอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม

 

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล


“ป.ป.ช.ชุดนี้ควรตัดสินกรณีนาฬิกาหรูในมาตราฐานเดียวกับป.ป.ช ยุคก่อนรัฐประหารในคดีร่ำรวยผิดปกติของอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม”

อ่านเพิ่มเติม...

“จับตาคสช.จับมือทักษิณ แบ่งเค็กแปลงเอราวัณ ใช่หรือไม่!?”

 

 CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล“จับตาคสช.จับมือทักษิณ แบ่งเค็กแปลงเอราวัณ ใช่หรือไม่!?”

อ่านเพิ่มเติม...