เข้าเฝ้าถวายสักการะ และรับประทานพระบรมสารีริกธาตุ

เข้าเฝ้าถวายสักการะ และรับประทานพระบรมสารีริกธาตุ

 

 

 

 

เข้าเฝ้าถวายสักการะ และรับประทานพระบรมสารีริกธาตุ

 

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสฺโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ โครงการก่อสร้างเจดีย์อัฐบริขารหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล  พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และ นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานฝ่ายฆราวาส นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม กำนันภูริพัฒน์ ดาลาดชัย และ นางนภารัตน์ คิ้วศุภกร เข้าเฝ้าถวายสักการะ และรับประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ เจดีย์อัฐบริขาร หลวงปู่บุญเพ็ง  วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  เมื่อเร็ว ๆ นี้