คณะผู้บริหารทิพยประกันภัย-ประธานมูลนิธิธรรมดี เข้าเฝ้า ถวายสักการะและรับประทานพร จาก"สมเด็จพระสังฆราช"

คณะผู้บริหารทิพยประกันภัย-ประธานมูลนิธิธรรมดี เข้าเฝ้า ถวายสักการะและรับประทานพร จาก"สมเด็จพระสังฆราช"

 

 

 

คณะผู้บริหารทิพยประกันภัย-ประธานมูลนิธิธรรมดี เข้าเฝ้า ถวายสักการะและรับประทานพร จาก"สมเด็จพระสังฆราช"
 
 
 
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ตำหนักอรุณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี เข้าเฝ้า กราบถวายสักการะ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2565
 
 

 
ในโอกาสนี้ คณะได้น้อมถวายพระบรมรูปหล่อในหลวง ร. 9 ทรงผนวช สีทองน้ำผึ้ง หล่อบรอนซ์ ขนาด: 21x 27 x 34 cm โดยคุณชาญ-คุณวชิราวรรณ อิทธิถาวร เป็นเจ้าภาพ ฐานด้านหลังมีตราสัญลักษณ์ โลกุตรธรรมมูลนิธิธรรมดี ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนผลิน
 


ทั้งนี้ คณะได้กราบทูลให้ทรงทราบถึงการสร้างพระบรมรูปหล่อในหลวง ร. 9 ทรงผนวช ขนาดเท่าองค์จริง หล่อบรอนซ์ สีทองน้ำผึ้งน้ำหนัก 160 กก. น้อมถวายวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามวังน้ำเขียว นครราชสีมา ในช่วงเข้าพรรษา ปี 2565
 
 
กราบอนุโมทนาสาธุกับทุกท่าน
สาธุ  สาธุ  สาธุ 
มูลนิธิธรรมดี
Official Line
โทรศัพท์ 061-449-6965