บุญใหญ่สัมฤทธิ์ผล ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

บุญใหญ่สัมฤทธิ์ผล ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

 

 

           

 

บุญใหญ่สัมฤทธิ์ผล ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ณ หมู่บ้านเอลโลร่า เมืองออลังคบาด ประเทศอินเดีย โครงการ “พลิกฟื้นคืนพุทธสู่แดนพุทธภูมิ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่ถึง 5,000 ปี”
 
 
 
#มหาทานบารมี ครั้งที่ 290 อัญเชิญพระพุทธรูป 2,724 องค์ มอบให้ครอบครัวชาวพุทธอินเดีย รอบแรก 302 ครอบครัว มอบข้าวสารอาหารแห้ง ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียนยากจน และชาวพุทธอินเดีย 800 ครอบครัว(มูลนิธิธรรมดี ได้มอบไปรวม 16,430 ครอบครัวทั้งในประเทศไทย และประเทศอินเดีย)
  
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คุณกากัน มาลิก นักแสดงบอลลีวู้ด ประธานมูลนิธิกากัน มาลิค คุณณัฏฐกิตติ์ ชัยเฉลิมมงคล ชมรมไตรรัตนภูมิ, วัดธาตุทอง และพระสมุห์สิทธิโชค สิทฺธิชโย (ส้มโอหวาน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร (ฝ่ายเผยแผ่) เลขานุการศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดเพชรบุรี พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ รองประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติชมพูทวีป อินเดีย
  
เชิญร่วมบุญตามจิตศรัทธาที่กสิกรไทย
มูลนิธิธรรมดี 026-2-37337-3
Official Line มูลนิธิธรรมดี