เชิญร่วมทำบุญใหญ่ถวายแผ่นดินสยาม รอบ 100 ปี

เชิญร่วมทำบุญใหญ่ถวายแผ่นดินสยาม รอบ 100 ปี

 

 

เชิญร่วมทำบุญใหญ่ถวายแผ่นดินสยาม รอบ 100 ปี

ยกยอดฉัตรทองคำพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

พิธีสมโภชยอดฉัตรทองคำพระธาตุแช่แห้ง 29 สิงหาคม 2566 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ กรุงเทพฯ และ พิธียกยอดฉัตรทองคำฯ ขึ้นสู่องค์พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน 3 กันยายน 2566

 

 

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จ.น่าน ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมฉลองสมโภชความสำเร็จครั้งใหญ่ในการบูรณะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง และสร้างยอดฉัตรทองคำประดิษฐานบนยอดพระธาตุ ซึ่งเป็นการบูรณะครั้งยิ่งใหญ่ในรอบร้อยปีหลังจากที่มีความชำรุดทรุดโทรมจากเหตุแผ่นดินไหว โดยจะมีการจัดงาน สมโภชยอดฉัตรทองคำพระธาตุแช่แห้ง  ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 0830 น. ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร และ พิธียกยอดฉัตรทองคำพระธาตุแช่แห้ง ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 0830 น. ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

 

หลังจากงานทอดผ้าป่าทองคำ 4 ภาค ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการถวายทองคำแท้ และเงิน เพื่อร่วม “โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ฯ" ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่, วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน, วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม และ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ล่าสุดสามารถรวบรวมทองคำครบ 12 กิโลกรัมเรียบร้อยและสร้างเป็น “ช่อยอดฉัตรทองคำประดับอัญมณี” ตามโครงสร้างเดิมที่มีมาตั้งแต่แรกเริ่ม ด้วยความสำเร็จงดงามและทันยกยอดฉัตรในปี 2566 อันเป็นปีมหามงคลตรงกับปีเถาะพอดี  ซึ่งองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจำปีนักษัตรปีเถาะ (กระต่าย) และยังตรงกับปีเสด็จพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ รอบ 96 พรรษา พุทธศักราช 2566

 

ดังนั้น ในศุภมงคลกาลนี้ จังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดน่าน มูลนิธิธรรมดี มูลนิธิพุทธภูมิธรรม และพุทธศาสนิกชน ได้กำหนดจัดพิธี1. เจริญพระพุทธมนต์สมโภชยอดฉัตรทองคำประดับอัญมณี  ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 11.30น. ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์  เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธี 2.งานบุญครั้งยิ่งใหญ่ “พิธียกยอดฉัตรทองคำประดับอัญมณี พระธาตุแช่แห้ง” ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 8.00 – 11.30 น.  ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จ.น่าน เพื่อร่วมพลังอธิษฐานถวายเป็นพุทธบูชา  -  เกิดมหาอานิงส์ให้เป็นฉัตรแก้ว ฉัตรทิพย์ คุ้มครองรักษาให้ แผ่นดินไทย ร่มเย็นเป็นสุข และ ให้ผู้มีส่วนร่วมบุญกุศล สมปราถนาในมงคลอธิษฐานสูงสุดทุกประการ

 

 

ผู้ประสงค์จะร่วมบุญกับโครงการฯ ยังเปิดให้ร่วมบุญโค้งสุดท้าย ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 5073396596 ชื่อบัญชี  "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ฯ" ส่งสลิปการโอนพร้อมชื่อนามสกุลที่ไลน์มูลนิธิพุทธภูมิธรรม Line ID : @bbdf หรือกด ➡️ https://lin.ee/VDGS28X เพื่อคณะทำงานจะพริ้นท์รายชื่อผู้ร่วมบุญใส่กระดาษนำขึ้นปรัมพิธีอธิษฐานจิตในวันยกยอดฉัตรวันที่ 3 กันยายน 2566   สำหรับท่านที่ต้องการลดหย่อนภาษีสามารถโอนด้วยการแสกน QR Code E Donation ของโครงการนี้ ข้อมูลจะส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบันทึกโดยอัตโนมัติ โดยท่านไม่ต้องขอใบอนุโมทนาบัตร สอบถามเพิ่มเติม         086  982 2915

 

สำหรับอานิสงส์ในการ บริจาคทองคำ หุ้มพระเจดีย์ ด้วยจิตศรัทธา ย่อมได้ชื่อว่าได้บำเพ็ญบุญใหญ่มหาศาล บุญนี้ประกอบขึ้นเพื่อถวายแก่บุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ก็คือเพื่อถวายแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  การนำทองคำไปหุ้มฉัตรยอดพระมหาเจดีย์นี้เป็นบุญใหญ่  เปี่ยมไปด้วยจิตศรัทธาและกตเวทิตาธรรมทำให้กุศลนั้นยิ่งใหญ่และยืนยาว  วัตถุทานที่ใช้ทำบุญคือทองคำอันเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่มีคุณค่าสูงยิ่ง มีมหาอานิสงส์ “...ผู้ใดถวายฉัตรอันประดับแล้วเป็นที่รื่นรมย์ใจนี้ ด้วยความเลื่อมใสแห่งจิตนั้น ผู้นั้นจะไม่ไปสู่ทุคติเลย จักได้เสวยเทวราชสมบัติในเทวดา 3 ครั้ง  จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช 32 ครั้งในแสนกัลป์ ผู้นั้นจักเป็นโอรสผู้รับมรดกในธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้น กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะนิพพาน...” จะเป็นผู้ที่มีผิวพรรณผ่องใส  จิตใจเบิกบาน  สุขภาพแข็งแรง มีโภคะมาก เป็นที่นับหน้าถือตา  ได้รับการยกย่อง เป็นผู้มีบริวารมาก เป็นผู้มีอำนาจ เป็นใหญ่เป็นโต ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง หากละโลกนี้แล้วจะมีสุคติเป็นที่ไป ตราบถึง มรรค ผล นิพพาน