สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมสัมมนา The 1st Inclusive Insurance Conference

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมสัมมนา The 1st Inclusive Insurance Conference

 

 

 

 

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมสัมมนา The 1st Inclusive Insurance Conference

 


สมาคมประกันชีวิตไทย โดยนายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร เข้าร่วมสัมมนา The 1st Inclusive Insurance Conference ในหัวข้อ “Blockchain&DigitalSolutions for Climate Risks and Insurance Anywhere,Anytime,Everybody” จัดโดย Asia Insurance Review เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจประกันชีวิตในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการภัยจากสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงภัยของแต่ละบุคคล ซึ่งมีผู้แทนจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาคธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยเข้าร่วมสัมมนา ณ W Hotel กรุงเทพฯ เมื่อ 2-3 ตุลาคม 2561