สำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุม OCLC Asia Pacific Regional Council Conference 2015

สำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุม OCLC Asia Pacific Regional Council Conference 2015

 

 ประชุม OCLC APRC 2015

นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากร  สำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุม OCLC Asia Pacific Regional Council Conference 2015  เพื่อรับฟังแนวโน้มและนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสมาชิกร่วมกัน รวมถึงการสรุปภาพรวมการทำงานของเครือข่าย OCLC โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นห้องสมุดสมาชิกจากไทยที่ ติด  1 ใน 10 ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ที่จัดทำข้อมูลบรรณานุกรมสารสนเทศใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูลบรรณานุกรม (WorldCat) ของ OCLC มากที่สุด ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้นำสารสนเทศของไทยเผยแพร่สู่เครือข่ายสมาชิกห้องสมุดทั่วโลก ณ  RMIT University เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเร็ว ๆ นี้

###########

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

น.ส.กนกวรรณ บัวงาม โทร. 0813484673

คุณรัชฎา ปสันตา โทร. 0 2610 2352, 081 850 4349

คุณวราภรณ์ อุดมไพศาล โทร. 0 2610 2372, 087 591 2228

คุณมณสิณีย์ ตั้งวงศ์ตระกูล โทร. 02 610 2392, 081 668 4777