ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่

ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่

 

 

             

ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่

ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ร่วมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพและทันตกรรมขั้นพื้นฐาน

ตอกย้ำจุดยืน ‘เพื่อนคู่คิด’ ที่ต้องการอยู่เคียงข้างสังคมในทุกสถานการณ์

 

ตอกย้ำจุดยืน - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยนางมลลดา ชัยสุนทร ผู้จัดการสาขามุกดาหาร (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยพนักงานในพื้นที่ เป็นผู้แทนธนาคารมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท พร้อมน้ำดื่มจำนวน 500 ขวด ให้กับ ทันตแพทย์ริม เกษสาคร ประธานมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ (มพท.) (คนกลาง) ในโอกาสจัดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 68 ณ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทางการแพทย์รวมกว่า 1,000 ราย ตอกย้ำจุดยืนการเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ที่ต้องการอยู่เคียงข้างสังคมในทุกสถานการณ์ และต้องการให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสนี้นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ของมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ (มทพ.) อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2554 เพื่อเพิ่มโอกาส ให้แก่ผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสในทุกเพศทุกวัย และทุกเชื้อชาติ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทและถิ่นทุรกันดาร ได้รับการรักษาสุขภาพร่างกายและช่องปาก โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ โดยในปี 2566 นี้ ธนาคารฯ ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ เป็นจำนวนเงินแล้ว 300,000 บาท.