กปน. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

กปน. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

 

 

 กปน. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย

 
 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในฐานะ “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2566 โดยมี ประธานฝ่ายรัฐวิสาหกิจ ประธานฝ่ายแรงงาน และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ เข้าร่วมพิธี
 
ในการนี้ นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร ว่าที่ร้อยตรี ชัยยุทธ หอมวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปานครหลวง (สร.กปน.) วางพานพุ่ม เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ