วิริยะประกันภัย สนับสนุน ป้ายด่านตรวจยาเสพติด

วิริยะประกันภัย สนับสนุน ป้ายด่านตรวจยาเสพติด

 

 

วิริยะประกันภัย สนับสนุน ป้ายด่านตรวจยาเสพติด

“แก้ไขจุดเสี่ยงลดอุบัติภัยบนท้องถนน” อ.วังชิ้น จ.แพร่

 

พ.ต.อ.นิวัต ทัศนเกษม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังชิ้น จังหวัดแพร่ รับมอบป้ายประจำด่านตรวจยาเสพติด และน้ำดื่ม ภายใต้ “โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน” จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายชัย บุตรตา ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนแพร่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรวังชิ้น ในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่บ้านนาเวียง และบ้านหาดรั่ว ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตลอดจนส่งเสริมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากสาเหตุมึนเมาสารเสพติดขณะขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน ณ สถานีตำรวจภูธรวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

สำหรับโครงการแก้ไขจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนนที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต จึงได้มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในส่วนของพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศ ทำการสำรวจหาพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ พร้อมเตรียมขยายผลโครงการออกสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ