สมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิพระดาบส

สมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิพระดาบส

 

 

สมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิพระดาบส

 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิพระดาบส (ที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติรับมอบเงินบริจาคเนื่องในโอกาสการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 100,000 บาท จากนายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย นางประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (ที่ 2 จากขวา) นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ (ขวาสุด) นายจรุง เชื้อจินดา รองผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อเป็นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาและการฝึกอาชีพแก่เยาวชน ณ ทำเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566