วิริยะประกันภัย คว้า 2 รางวัล “2024 Thailand’s Most Admired Brand and Company

วิริยะประกันภัย คว้า 2 รางวัล “2024 Thailand’s Most Admired Brand and Company

 

 

วิริยะประกันภัย คว้า 2 รางวัล “2024 Thailand’s Most Admired Brand and Company”

ตอกย้ำผู้นำแบรนด์ประกันวินาศภัยที่ครองใจผู้บริโภคมากที่สุด

 

               นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานที่ปรึกษานิตยสาร BrandAge / ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และนายธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร BrandAge ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอมร ทองธิว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล “2024 Thailand’s Most Admired Brand”  ตอกย้ำความเป็นผู้นำแบรนด์กลุ่มประกันภัยที่ครองความน่าเชื่อถือที่สุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 และรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี “2023 - 2024 Thailand’s Most Admired Company” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยยังคงครองความเป็นอันดับ 1 บริษัทยอดนิยมในกลุ่มธุรกิจประกันภัย จากผลสำรวจความนิยม โดยนิตยสารแบรนด์เอจ ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมพลูแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

               ทั้งนี้ นิตยสาร BrandAge ผู้นำสื่อนิตยสารการตลาดของเมืองไทยได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ จัดทำผลวิจัยเพื่อสำรวจความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค สำหรับรางวัลผลสำรวจ “2024 Thailand’s Most Admired Brand” วิริยะประกันภัย ยังคงรักษาความเป็นผู้นำแบรนด์กลุ่มประกันภัยที่ครองความน่าเชื่อถือที่สุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 จากผลสำรวจความนิยมในหมวดธนาคารและการเงิน กลุ่มประกันภัย บริษัทฯ ได้รับคะแนนโหวตมากถึงร้อยละ 35.30 และยังได้รับการโหวตให้เป็น Best Brand อันดับ 1 ของการจัดลำดับความสำคัญในทุกๆ หัวข้อ อาทิ การบริการของตัวแทนประกันภัย, มีกรมธรรม์ที่หลากหลาย, เงินชดเชยและสินไหมทดแทน, ความมั่นคงของบริษัท ส่วนผลการสำรวจรางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี “2023-2024 Thailand’s Most Admired Company” ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยยังคงครองความเป็นอันดับ 1 บริษัทยอดนิยมในกลุ่มธุริกจประกันภัย ด้วยผลคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 7.53 ซึ่งผลสำรวจพิจารณาจาก ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation), ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Business Performance), ภาพลักษณ์ (Corporate Image), การบริหารการจัดการ (Management), ความรับผิดชอบต่อสังคม (Sustainable Development) และ การบริการ (Excellence Service) เป็นต้น  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมอบประสบการณ์ความคุ้มค่า ให้แก่ลูกค้าวิริยะประกันภัย ดั่งเจตนารมย์ที่ประกาศไว้ในปี 2567 ว่า วิริยะประกันภัย “มากกว่าความคุ้มครอง คือ ความคุ้มค่า”