เปิดตัว “พญาไท พหลโยธิน” รพ.เรือธงสำหรับคนยุคใหม่ของเครือ รพ.พญาไท-เปาโล

เปิดตัว “พญาไท พหลโยธิน” รพ.เรือธงสำหรับคนยุคใหม่ของเครือ รพ.พญาไท-เปาโล

 

 

เปิดตัว “พญาไท พหลโยธิน”

รพ.เรือธงสำหรับคนยุคใหม่ของเครือ รพ.พญาไท-เปาโล

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพ

 

(20 พฤษภาคม 2567 : กรุงเทพฯ) เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เดินหน้ายกระดับการให้บริการด้านการแพทย์ที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มวัย และมี Active Lifestyle มากขึ้น เปิดตัว “พญาไท พหลโยธิน”     เพื่อยกระดับการให้บริการด้านการแพทย์ที่ตอบโจทย์ทุกวัยและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ภายใต้แนวคิด   ‘สู่ยุคใหม่ของสุขภาพที่ดีกว่า เพื่อทุกคน’ (It’s Time For The New Age of Holistic Healthcare) ด้วยการส่งมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยี (Digital Transformation) และนวัตกรรมการบริการที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทำให้การดูแลผู้ป่วยสะดวกและเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางและศูนย์ความเป็นเลิศที่หลากหลาย ภายใต้อัตลักษณ์ของกลุ่ม รพ.พญาไท ด้วยมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากล

นายอัฐ ทองแตง ประธานคณะผู้บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เปิดเผยว่า “เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ไม่หยุดพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ พร้อมเตรียมความพร้อมของทีมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ ล่าสุดได้เปิดตัว ‘โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน’ ภายใต้แนวคิด ‘สู่ยุคใหม่ของสุขภาพที่ดีกว่า เพื่อทุกคน’ (It’s Time For The New Age of Holistic Healthcare)”

นายอัฐ กล่าวถึงการ Rebrand ว่า กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท ต้องการมาตรฐานเดียวกัน ร่วมบริหารทรัพยากรและการดูแลผู้ป่วยระหว่าง พญาไท 1, พญาไท 2 และ พญาไท พหลโยธิน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม New Age ที่สนใจสุขภาพและมี Active Lifestyle โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน จึงถือเป็นโรงพยาบาลแห่งยุคที่ตอบโจทย์นี้

นอกจากนี้ การพลิกโฉมครั้งนี้ยังสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ไลฟ์สไตล์ของผู้คนและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ย่านธุรกิจขยายตัวมากขึ้น ทำให้กลุ่มผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงตาม จากครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว มีกลุ่มคนทำงาน คนรุ่นใหม่ ชาวต่างชาติ และสังคมผู้สูงวัยที่สนใจสุขภาพมากขึ้น การเปิดตัวนี้จึงตอบโจทย์กลุ่ม New Age ทุกเพศทุกวัยที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี

ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน กล่าวว่า “โรงพยาบาลเปิดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านสุขภาพของผู้คนในพื้นที่ ด้วยการนำเทคโนโลยี (Digital Transformation) และนวัตกรรมการบริการเข้ามายกระดับการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม New Age ที่ต้องการความรวดเร็วและบริการที่ตอบสนองเฉพาะบุคคล เช่น แอปพลิเคชัน Health Up ที่ช่วยนัดหมายและติดตามการนัดจากที่บ้าน รวมถึงบริการ Telecare ปรึกษาปัญหาสุขภาพ 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายทั้งผู้ใช้บริการและบุคลากรทางการแพทย์”

ผศ.นพ.วีรยะ กล่าวเพิ่มเติมว่า “พญาไท พหลโยธิน ต้องการเปลี่ยนภาพลักษณ์จากโรงพยาบาลที่คนมารักษาโรคเป็นสถานที่สำหรับชอปปิงสุขภาพ เน้นการสร้างเสริม Health & Wellness ในทุกมิติ การ Rebrand นี้ยังช่วยลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่ พญาไท 1 และ พญาไท 2 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ Mass Transit (สายสุขุมวิท)   ทั้งสองโรงพยาบาลจะร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และทรัพยากรทางการแพทย์ด้วยบริการแบบ Hospitality เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลทุกเพศทุกวัยได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น”

ผศ.นพ.วีรยะ กล่าวต่อว่า พญาไท พหลโยธิน ได้พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ 5 ศูนย์ เพื่อยกระดับการรักษาที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ประกอบด้วย

1.        ศูนย์ศัลยกรรมโรคในช่องท้อง : ให้บริการผ่าตัดแบบส่องกล้องขั้นสูง แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว

2.   สถาบันกระดูกและข้อ : นำเทคโนโลยีผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้อง และการซ่อมแซมข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเข่า สำหรับผู้บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก เป็นต้น

3.        ศูนย์ทันตกรรม Digital Dental : ใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการรักษาด้านทันตกรรม

4.   ศูนย์ Let’s talk : ให้บริการ ปรึกษาปัญหาสุขภาพใจ พร้อมพื้นที่ทำกิจกรรมบำบัดในบรรยากาศอบอุ่นและปลอดภัย

5.        ศูนย์ Love Space : ดูแลสุขภาพเพศ พื้นที่ Safe Zone สำหรับทุกคน สามารถรับคำปรึกษาผ่าน Telecare ได้

 

นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการเฉพาะทางอื่นๆ เช่น ศูนย์พัฒนาการเด็กและศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร        เพื่อส่งเสริม Well-being ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่“โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน มุ่งมั่นนำเสนอประสบการณ์การรักษาที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่เทียบเคียงระดับนานาชาติ ทำงานสอดประสานกันอย่างลงตัว ระหว่างแพทย์ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และบุคลากร             ที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท รวมถึงเทคโนโลยีที่คัดสรรด้วยมุมมองทางการแพทย์ในทุกมิติอย่างรอบด้าน ทั้งหมดทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ผู้ป่วยได้ผลลัพธ์การรักษาตามที่คาดหวัง โดยคำนึงถึง 'Value - based Healthcare' เปี่ยมไปด้วยการส่งมอบคุณค่าในการดูแลสุขภาพโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและคุ้มค่าภายใต้มาตรฐาน พญาไท พหลโยธินผศ.นพ.วีรยะ กล่าวสรุป

 

The Phyathai-Paolo Hospital Group launches "Phyathai Phaholyothin,"

a flagship hospital for cutting-edge patients providing wide range

of medical and lifestyle services

(20 May 2024 : Bangkok) The Phyathai-Paolo Hospital Group is expanding its healthcare offerings to include all age groups while advocating an active lifestyle. With the launch of "Phyathai Phaholyothin," the goal is to promote medical services in line with consumers' shifting needs. Embracing the notion of 'It's Time for the New Age of Holistic Healthcare,' it delivers an unparalleled healthcare experience via digital transformation and innovation, with the focus on the patient. This ensures that healthcare is available anytime, anywhere, with professional physicians and centers of excellence. Adhering to global quality standards, it redefines healthcare under the brand Phyathai Hospital Group.

Mr. Att Thongtang, CEO of Phyathai-Paolo Hospital Group, emphasizes commitment to medical technology and healthcare, ensuring staff readiness for customer benefit. "Phyathai Phaholyothin Hospital" launched under the concept of "It's Time for the New Age of Holistic Healthcare," ushering in a new era of better health for everyone.

"Phyathai 1, Phyathai 2, and Phyathai Phaholyothin (formerly Paolo Phaholyothin) Hospitals are collaborating to develop joint medical programs and shared resource management standards. Adapting to evolving social dynamics and the needs of the health-conscious New Age demographic, Mr. Att explained the rebranding of Phyathai Phaholyothin Hospital, aiming to cater to this group with cutting-edge amenities."

Asst. Prof. Dr. Veeraya Paocharoen, Executive Hospital Director of Phyathai Phaholyothin Hospital, remarked, "The hospital aims to improve local healthcare by combining digital transformation and innovative services. For the New Age generation seeking quick and personalized care, we offer the Health Up app for at-home appointment scheduling and tracking, and 24-hour Telecare services, enhancing convenience for patients and medical professionals.”

Asst. Prof. Dr. Veeraya said, "Phyathai Phaholyothin aims to shift its image from a sickness treatment-focused hospital to a health and wellness shopping destination. This rebranding reduces the patient load at Phyathai 1 and Phyathai 2, located along the Sukhumvit Mass Transit line. Both hospitals will collaborate on medical expertise and resources, offering hospitality-style services that will enhance medical care for all ages and increase efficiency.

Asst. Prof. Dr. Veeraya continued on, "Phyathai Phaholyothin has developed five Centers of Excellence to enhance quality care with cutting-edge technology:

1.        Abdominal Surgery Center: Provides modern laparoscopic surgery with minimal marks, less pain, and rapid recovery.

2.        Orthopedic Institute: Utilizes endoscopic spinal surgery and repairs for the shoulder, elbow, and knee joints, as well as sports injuries and joint replacements.

3.        Digital Dental Center: Implements digital innovations in dental care.

4.        Let's Talk Center: Offers mental health consultations and therapeutic activities in a safe, comfortable environment.

5.        Love Space Center: Focuses on sexual health and provides consultations via Telecare.

Additionally, specialist centers like the Child Development Center and the Comprehensive Health Check-up Center promote well-being from childhood to adulthood.

Phyathai Phaholyothin Hospital is committed to providing high-quality healthcare using innovative technology. We integrate experienced physicians' expertise with dedicated staff and meticulously chosen technology. This collaboration ensures excellent outcomes by emphasizing 'value-based healthcare' and prioritizing patient-centered care. Patients receive high-quality, cost-effective care under the Phyathai Phaholyothin standard,” summarized Asst. Prof. Dr. Veeraya.

 

#PhyathaiPhaholyothin #โรงพยาบาลพญาไทพหลโยธิน

#NewAgeOfHolisticHealthcare #สู่ยุคใหม่ของสุขภาพที่ดีกว่าเพื่อทุกคน