บางจาก ศรีราชา (BSRC) สนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาเยาวชนในโครงการ Space Innovator Camp

บางจาก ศรีราชา (BSRC) สนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาเยาวชนในโครงการ Space Innovator Camp

 

 

บางจาก ศรีราชา (BSRC) สนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาเยาวชนในโครงการ Space Innovator Camp

 

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC) สนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนาเยาวชนในโครงการ Space Innovator Camp  ค่ายการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสกระบวนการของเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดย BSRC ได้ร่วมจัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลั่นน้ำมัน ความปลอดภัย และการดูแลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทิศทางพลังงานในอนาคต ตลอดจนเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำมันและพลังงานโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

Space Innovator Camp เป็นค่ายการเรียน 4 วันเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักการ STEM เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี และหลักการทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดการศึกษา และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง รวมถึงเข้าใจบทบาทของดาวเทียมที่มีต่อการสำรวจและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการสร้างรากฐานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาประเทศ ด้วยเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป