วุฒิสภา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และวางพวงมาลาในนาม “วุฒิสภา”

วุฒิสภา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และวางพวงมาลาในนาม “วุฒิสภา”

 

 

วุฒิสภา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และวางพวงมาลาในนาม “วุฒิสภา” ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7
 
 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสัมมนา (โถงกลาง) ชั้น B1 อาคารรัฐสภา รัฐสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี โดยมี นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถาบันพระปกเกล้า และคณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เข้าร่วมในพิธี
 
 
จากนั้น เวลา 10.00 นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย สมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในนาม “วุฒิสภา” ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์รัฐสภา ชั้น MB1 อาคารรัฐสภา