บางจากฯ และ BSRC ร่วมส่งต่อนวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน

บางจากฯ และ BSRC ร่วมส่งต่อนวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน

 

บางจากฯ และ BSRC ร่วมส่งต่อนวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน

มอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าวินโนหนี้ให้กรุงเทพมหานครพื่อสาธารณะประโยชน์

 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC) ร่วมส่งต่อนวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน มอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าวินโนหนี้จำนวน 21 คันแก่กรุงเทพมหานคร เพื่อสาธารณะประโยชน์ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในสวนเบญจกิติและสวนวชิรเบญจทัศ โดย นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BSRC พร้อมด้วย นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจากฯ เป็นผู้แทนมอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าวินโนหนี้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในพิธีเปิดงานนิทรรศการกรุงเทพมหานคร 2567 BKK EXPO 2024 เมืองเปลี่ยนได้เพราะคุณ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ ซึ่งวินโนหนี้ได้ให้บริการรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการฯ ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2567 ด้วย

วินโนหนี้ เป็นสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มให้เช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่รายแรกในประเทศไทย เกิดจากการพัฒนาธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทบางจากที่นำนวัตกรรมพลังงานสีเขียวมายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดมลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบนิเวศสังคมคาร์บอนต่ำ รวมถึงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านประสบการณ์การขับขี่ที่“ดีต่อเราและต่อโลก”

การมอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าวินโนหนี้ให้กับกรุงเทพมหานครเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์ “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว” ของบางจากฯ และ “สรรค์สร้างอนาคตที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อพลังงานที่เหนือกว่า” ของ BSRC สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม