เมืองไทยประกันชีวิต ผนึก ไอแบงก์ จัด “โครงการตะกาฟุลร่วมใจเพื่อ IBank”

เมืองไทยประกันชีวิต ผนึก ไอแบงก์ จัด “โครงการตะกาฟุลร่วมใจเพื่อ IBank”

 

เมืองไทยประกันชีวิต ผนึก ไอแบงก์ จัด “โครงการตะกาฟุลร่วมใจเพื่อ IBank” ชูผลิตภัณฑ์เด่นออมทรัพย์ 10 ปี จ่ายเงินสมทบตะกาฟุลแค่ 4 ปี มั่นใจตอบโจทย์พี่น้องมุสลิม ตั้งเป้า 6 เดือน กวาดยอดขายทะลุ 200 ล้านบาท

 

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ กล่าวว่า ธนาคารมีนโยบายในการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมในช่วงครึ่งปีหลัง จึงได้จัด “โครงการตะกาฟุลร่วมใจเพื่อ ibank” ขึ้นระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559 โดยได้ให้บริษัทประกันชีวิตที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร คัดเลือกผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล ที่แนะนำผ่านช่องทางของธนาคาร เพียง 1 ผลิตภัณฑ์ พร้อมเงื่อนไขและข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับผู้แนะนำและธนาคาร โดยธนาคารได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการตะกาฟุลร่วมใจเพื่อ ibank เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และกำหนดกติกาและเงื่อนไขสำหรับการแข่งขัน เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต และยุติธรรม

 

ซึ่งธนาคารได้พิจารณาบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกคือ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภายใต้ผลิตภัณฑ์ “ตะกาฟุลอัคย๊าร 10/4” ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดเหนือกว่าผลการแข่งขันคือความร่วมมือ ร่วมใจ และการแสดงพลังความสามัคคีร่วมกันของพนักงานสาขาทั้ง 108 สาขาทั่วประเทศและพนักงานสำนักงานใหญ่ นับเป็นปรากฎการณ์ใหม่ของธนาคารในครั้งนี้ ที่จะแสดงถึงศักยภาพร่วมกันของพนักงานในองค์กรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายโครงการฯ ที่ตั้งไว้ 200 ล้านบาท

 

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBank) จัด “โครงการตะกาฟุลร่วมใจเพื่อ IBank” เพื่อนำเสนอทางเลือกการออมเงินที่คุ้มค่า และถูกต้องตามหลักศาสนาสำหรับพี่น้องชาวมุสลิม ซึ่งภายใต้โครงการนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ “ตะกาฟุลอัคย๊าร 10/4” ที่เน้นตอบโจทย์ความต้องการออมเงินระยะยาว ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต

 

ขณะเดียวกันยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ด้านลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเกณฑ์ ที่กรมสรรพากรกำหนดด้วย ประกันชีวิตแบบ “ตะกาฟุลอัคย๊าร 10/4” มีจุดเด่นที่ให้ความคุ้มครองระยะยาว 10 ปี แต่ชำระเงินสมทบตะกาฟุลระยะสั้นเพียง 4 ปีเท่านั้น โดยสมาชิกตะกาฟุลจะได้รับฮิบะห์ (เงินจ่ายคืน) สูงถึงปีละ 7%* ตั้งแต่สิ้นปีสัญญาตะกาฟุลที่ 1-9 และเมื่อครบสัญญาในปีที่ 10 จะได้รับฮิบะห์อย่างน้อย 400%* รวมฮิบะห์ตลอดสัญญาสูงถึง 463%* ขณะเดียวกัน สมาชิกจะได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 400%* ในปีสัญญาตะกาฟุลที่ 4-10 ผู้ที่สนใจออมเงินผ่านผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 70 ปี เงินหลักประกันตะกาฟุล ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 20,000 บาท

 

สมัครได้ง่ายโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ และเงินสมทบตะกาฟุลเท่ากันทุกเพศ ทุกวัย อีกด้วย “ด้วยนโยบายของเมืองไทยประกันชีวิตที่ให้ความสำคัญกับการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างตรงใจ รวมถึงผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีคุณลักษณะและความต้องการด้านการเงินอย่างเฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีข้อบัญญัติทางศาสนาด้วย ซึ่งเมืองไทยประกันชีวิตได้เน้นความสำคัญเรื่องนี้มาก ขณะเดียวกัน ก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจากพันธมิตรทางธุรกิจอย่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์ ตะกาฟุลให้แก่พี่น้องชาวมุสลิมเช่นกัน เห็นได้จากยอดเงินสมทบผ่านธนาคารอิสลามที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2559) มีอัตราการเติบโตสูงกว่า 340% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมั่นใจว่าโครงการนี้ก็จะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกัน”

 

นายสาระ กล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า โครงการนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องชาวมุสลิมที่ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/4 คิดเป็นจำนวนเงินสมทบตะกาฟุลไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้ นอกจากผลิตภัณฑ์ในโครงการดังกล่าวแล้ว ปัจจุบัน เมืองไทยประกันชีวิตยังมีผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลรูปแบบต่างๆ ที่นำเสนอผ่านธนาคารอิสลามเพื่อเป็นทางเลือกการตอบโจทย์ทางการเงินที่หลากหลาย ประกอบด้วย “ตะกาฟุลเราะห์มะฮ์ 5/5” ให้ความคุ้มครองชีวิต 5 ปี ชำระเงินสมทบตะกาฟุล 5 ปี

 

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมระยะสั้น หรืออาจใช้วางแผนเก็บออมเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ “ตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/9” คุ้มครองชีวิต 10 ปี โดยชำระเงินสมทบตะกาฟุล 9 ปี ระหว่างทางได้รับฮิบะห์ ปีละ 3.8%* ทุกปี ครบสัญญารับ 150%* (หมายเหตุ - * เป็น% ของจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ณ วันเริ่มสัญญา) ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การวางแผนชีวิตและออมเงินระยะยาว เช่น “ตะกาฟุลออมทรัพย์ 20/15” เน้นการออมเงินระยะยาวด้วยจำนวนเงินสมทบตะกาฟุลที่ไม่สูงมากนัก พร้อมความคุ้มครองชีวิตถึง 20 ปี แต่ชำระเงินสมทบตะกาฟุล 15 ปี และอาจได้รับเงินปันผลพิเศษด้วย และ “ตะกาฟุลตลอดชีพ 95/20” เหมาะสำหรับวางแผนระยะยาว เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ครอบครัว

 

ด้วยการชำระเงินสมทบ ตะกาฟุล 20 ปี แต่ให้ความคุ้มครองชีวิตจนครบอายุ 95 ปี “เมืองไทยประกันชีวิตได้ร่วมมือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์รูปแบบการออมเงินและวางแผนชีวิตระยะยาวผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบตะกาฟุลให้แก่ พี่น้องชาวมุสลิม จึงมั่นใจได้ว่าจะเป็นทั้งทางเลือกการออมเงินที่น่าสนใจและถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามอย่างแน่นอน” นายสาระ กล่าว