ออมเท่าไหร่ถึงพอ

ออมเท่าไหร่ถึงพอ

 

 

 

Change your Money

ขวัญชนก วุฒิกุล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ดำเนินรายการ "รายการเงินทองต้องรู้" ออกอากาศทางวิทยุเนชั่น FM 90.5 

 

 

 

 

 

ออมเท่าไหร่ถึงพอ

 

ที่ผ่านมา มีคำถามยอดฮิตว่า ถ้าจะ “ออมก่อน ใช้ทีหลัง”  ควรจะออมในสัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะพอดี มีคำแนะนำที่ “ตึง” ขนาดให้ออม 30% ของรายได้ คือ ถ้ามีรายได้ 10,000 บาท ก็ให้ออม 3,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 7,000 บาท หรือ 70% เอาไว้ใช้จ่าย โดยแยกเป็นใช้จ่ายส่วนตัว 30% หรือประมาณ  3,000 บาท และใช้จ่ายสำหรับหนี้สิน 40% หรือประมาณ 4,000 บาท

ถ้าตามสูตรนี้ หมายถึงรายได้ 10,000 บาทต่อเดือน จะก่อหนี้ได้ไม่เกิน 4,000 บาท และจะใช้จ่ายส่วนตัว (รวมช็อปปิ้งสนองความต้องการ) ได้ไม่เกิน 3,000 บาท

ขณะที่สูตรการออมที่ “ยืดหยุ่น” ลงมา (นิดเดียว) เป็นสูตรของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ที่ระบุว่า เราควรออมเงินเดือนละประมาณ 25% หรือ 1 ใน 4 ของรายได้ แต่สัดส่วนนี้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับรายได้ปัจจุบันและแผนทางการเงินที่วางไว้ เช่น หากเรามีแผนที่จะใช้เงินก้อนใหญ่ในระยะเวลาอันใกล้ อาจจำเป็นต้องออมเงินมากกว่า 1 ใน 4 แต่ถ้าเรามีรายได้น้อยแต่มีรายจ่ายที่จำเป็นมาก หรือมีหนี้สินเยอะ ก็อาจลดสัดส่วนการออมลง เช่น 10% ของรายได้ เพื่อนำเงินจำนวนนี้ไปทยอยผ่อนชำระหนี้สินที่มีให้หมดก่อน แล้วค่อยออมเพิ่มขึ้นในภายหลัง

จริงๆ ถ้ามีโอกาส “ออมได้มาก” นั้น ก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้ว เพราะยิ่งออมมาก ใช้น้อย ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้ชีวิตในช่วงบั้นปลายมีแต่เรื่องดีงาม เพิ่มโอกาส “ตายก่อนเงินหมด” ซึ่งดีกว่า “เงินหมดก่อนตาย” แต่ถ้าหากระหว่างทาง มันมีอุปสรรคทำให้ “ออมไม่ได้มาก” เท่าที่ต้องการ แล้วอยากรู้ว่า “เท่าไหร่ถึงพอจริงๆ” มีผลงานวิจัยเรื่อง “การกำหนดอัตราการออมตามวินัยส่วนตนสำหรับผู้มีรายได้ชาวไทยภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ดร. อัญญา  ขันธวิทย์ ศาตราจารย์ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นับเป็นบทวิจัยแรกของประเทศที่สามารถระบุได้ว่า หากหญิงไทยเริ่มออมตั้งแต่อายุ 20 ปี  อัตราการออมควรอยู่ที่ประมาณ 12% ของรายได้ ส่วนชายไทยอัตราการออมควรอยู่ที่ประมาณ 8% ของรายได้ แม้บางคนอาจเริ่มออมช้าและมีหนี้สินอยู่บ้าง  แต่หากเริ่มออมและออมอย่างมีวินัยเคร่งครัดแล้วก็จะสามารถปลดหนี้ และอาจมีมรดกให้ลูกหลานสูงถึงกว่า 1 ล้านบาท

ผู้หญิงเริ่มออมแค่ 12% ของรายได้ ส่วนผู้ชายออมเพียงแค่ 8% ชีวิตก็ถึงฝั่งฝันได้ ส่วนใครทำได้มากกว่า ก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ