“S&P” สาขาใหม่ อาร์คิว 49 มอลล์

“S&P” สาขาใหม่ อาร์คิว 49 มอลล์

 

 

 

 

 

S&P” สาขาใหม่  อาร์คิว 49 มอลล์

 

 

 

 

ภัทรา ศิลาอ่อน (คนกลาง)ประธานกรรมการ พร้อมด้วย มณีสุดา ศิลาอ่อน (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ฉลองเปิดร้าน เอสแอนด์พี เรสเตอรองท์ แอนด์ เบเกอรี่ (S&P Restaurant and Bakery) สาขา อาร์คิว 49 มอลล์ อย่างเป็นทางการ โดยมี ภาสธร ศักดิ์เดชยนต์ (ที่ 3 จากซ้าย)และ ภัทรศยา ยงรัตนมงคล (ขวาสุด)  ร่วมแสดงความยินดี  เอสแอนด์พี เรสเตอรองท์ แอนด์ เบเกอรี่ ชั้น 1 โครงการอาร์คิว 49 มอลล์ ซ.สุขุมวิท 49 เมื่อวันก่อน

 

 

 

 

บรรยายภาพ (จากซ้าย)

1. คุณรัชชต เศรษฐ์วรเดช                      แขกผู้มีเกียรติ

2. คุณพัชรี จันทรโชติ                           ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติการ

3. คุณภาสธร ศักดิ์เดชยนต์                     ผู้บริหารโครงการ อาร์คิว 49 มอลล์

4. คุณภัทรา ศิลาอ่อน                            ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

5. คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน                         ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

                                                      บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

6. คุณกรรณิกา ชัยกิตติภรณ์                   ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์

                                                     บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

7. คุณภัทรศยา ยงรัตนมงคล                   แขกผู้มีเกียรติ

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ณัฎฐณิชา 094-161-4659 / วรางคณา 095-595-4661