กปน. เผย พ้นวิกฤติน้ำทะเลหนุน แจ้งงดรายงานคาดการณ์

กปน. เผย พ้นวิกฤติน้ำทะเลหนุน แจ้งงดรายงานคาดการณ์

 

 

กปน. เผย พ้นวิกฤติน้ำทะเลหนุน
แจ้งงดรายงานคาดการณ์คุณภาพน้ำรายวัน ตั้งแต่ 8 มิ.ย. 67 เป็นต้นไป
แนะดูคุณภาพน้ำ real-time ได้ 24 ชั่วโมง ทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile
 
 
 
นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ส่งผลให้สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี คลี่คลายลง กปน. จึงของดการส่งรายงานภาพรวมการคาดการณ์คุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ผ่านช่องทางการติดต่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook / Line / X และ Instagram : @MWAthailand ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป แต่ลูกค้ายังสามารถติดตามค่าคุณภาพน้ำต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ได้ทาง http://twqonline.mwa.co.th และแอปพลิเคชัน MWA onMobile ตลอด 24 ชั่วโมง โดย กปน. ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและควบคุมการผลิตน้ำประปาตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกอย่างเคร่งครัด
 
ทั้งนี้ แม้สถานการณ์คุณภาพน้ำโดยรวมจะดีขึ้น แต่ กปน. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าต่อไป เพื่อสงวนน้ำต้นทุนไว้ให้ทุกภาคส่วนใช้อย่างเพียงพอ ทั้งในปีนี้และปีต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ หากพบท่อประปาแตกรั่ว สามารถแจ้ง กปน. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ MWA call center โทร. 1125 / แอปพลิเคชัน MWA onMobile / Line @ ในชื่อ @MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง