มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือข่ายตือโล๊ะปาตานี PERMATAMAS และกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือข่ายตือโล๊ะปาตานี PERMATAMAS และกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือข่ายตือโล๊ะปาตานี PERMATAMAS และกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 


จัดงาน "พลังงาน สิ่งแวดล้อมและสันติภาพ: พูดความจริงกับอำนาจ" ร่วมพูดคุยถึงระบบและกระบวนการ EHIA ที่บกพร่อง ขาดจริยธรรม ไร้ความชอบธรรม และปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการผลักดันโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณประสิทธิชัย หนูนวล เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ตัวแทนเครือข่ายตือโล๊ะปาตานี และคุณสมพร เพ็งค่ำ สถาบันพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบโดยชุมชน ร่วมเสวนา

 

 

การยืนยันการเข้าร่วม

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองที่นั่ง ขอความกรุณาตอบยืนยันการเข้าร่วมและจำนวนคนที่เข้าร่วม ได้ที่ สมฤดี ปานะศุทธะ อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 081 929 5747081 929 5747 ผู้ประสานงานสื่อมวลชน

 

กำหนดการ

 

12.30-13.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน

13.00-13.30 น. ข้ออ้างถ่านหินทางเลือกสุดท้าย

โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13.30-14.00 น. โครงข่ายพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นธรรมหลังยุคถ่านหิน

โดย รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.00-14.30 น. การเดิมพันพลังงานบนหายนะของฐานทรัพยากร

โดย คุณประสิทธิชัย หนูนวล เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.15 น. ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่บกพร่องและไร้ความเป็นธรรม

ต้นทุนตะโล๊ะปาตานีและพื้นที่ชุ่มน้ำผืนสำคัญ

โดย คุณดอเลาะ อาแว ตัวแทนเครือข่ายตือโล๊ะปาตานี

อาจารย์ ดิเรก เหมนคร ตัวแทนเครือข่ายตือโล๊ะปาตานี

ความเหลื่อมล้ำของความรู้ภายใต้ระบบการประเมินผลกระทบ EHIA_EIA

โดย คุณสมพร เพ็งค่ำ สถาบันพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบโดยชุมชน

16.15-16.30 น. เครือข่ายแถลงการณ์ร่วม

16.30-17.00 น. แลกเปลี่ยน ซักถาม

 

ดำเนินงานเสวนาโดย จริยา เสนพงศ์ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.greenpeace.or.th

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:

สมฤดี ปานะศุทธะ อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 081 929 5747081 929 5747 ผู้ประสานงานสื่อมวลชน