สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ SIIT ฉลองครบรอบ 25 ปี

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ SIIT ฉลองครบรอบ 25 ปี

 

 

 

 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ SIIT ฉลองครบรอบ 25 ปี เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีและคนแบบไหน ถึงจะใช่ Thailand 4.0”

 


สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ SIIT ฉลองครบรอบ 25 ปี เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีและคนแบบไหน ถึงจะใช่ Thailand 4.0” เน้นการพูดคุยในประเด็นการสร้างเทคโนโลยีและการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในยุค Thailand 4.0 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านการศึกษา วิศวกรรม และอุตสาหกรรม


อาทิ ศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปี 2556 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปี 2557 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปี 2554 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปี 2546 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


ร่วมพูดคุย ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปิยชาติ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://thailand4.siit.tu.ac.th หรือโทร 02 986 9009 ต่อ 1002 และ 1004