อบรมสร้าง Sticker Line เพื่อขายในเว็บไซต์

อบรมสร้าง Sticker Line เพื่อขายในเว็บไซต์

 

 

 

 

อบรมสร้าง Sticker Line เพื่อขายในเว็บไซต์

 


ปัจจุบันมีสติ๊กเกอร์ไลน์สวยงาม น่ารักออกมาให้ดาวน์โหลดกันอย่างกันมากมาย ทั้งฟรีและแบบที่ต้องจ่ายสตางค์ ซึ่งตอนนี้มีคนทำสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อขายกันมากขึ้นทุกวัน อุทยานการเรียนรู้ TK park จึงจัดกิจกรรมอบรมสร้างสติ๊กไลน์ เพื่อขายในเว็บไซต์ขึ้น พิเศษเฉพาะสมาชิก TK park เท่านั้น โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 1200 บาท หลักสูตรการอบรมจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วันคือ วันเสาร์ที่ 23 –วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 11.00-17.00 น. ณ ห้องอบรม IT 1-2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


สำหรับเนื้อหาหลักสูตร เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Illustrator ซึ่งเป็นโปรแกรมที่รองรับความสามารถด้าน Shape พื้นฐาน,วาดภาพแบบเวกเตอร์ 2 มิติ Freehand drawing, text, blending ,transform หรือ import ไฟล์ในรูปแบบ JPEG,PNG,BMP,TIFF มาใช้งานได้ และรูปแบบการทำงานระบบ Vector โดยสอนการสร้าง Shape พื้นฐาน สัดส่วนตัวละครการ์ตูน 2 มิติ ในมุมมองต่างๆ รวมถึงการปรับแต่งแก้ไข เพื่อนำไปใช้ในการสร้าง สติ๊กเกอร์ไลน์ ที่มีความน่ารัก สดใส และสามารถสื่อสารความรู้สึกได้เป็นของตัวเองไปจนถึงการขายเพื่อสร้างรายได้อีกด้วย   สำหรับสมาชิก TK park ที่สนใจเข้าอบรม สามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tkpark.or.th และลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ 02 -257-4300 ต่อ 301,302

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
เหมือนฝัน นิลคูหา (กวาง) 09 4224 4635
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.)
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
อรณัฐรัฐ หล่อศรีศุภชัย, สิริวรรณ รัตนมงคลธัญ
โทร. 0 2257-4300 ต่อ 241,245