รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม “วันหัวใจโลก”

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม “วันหัวใจโลก”

 

 

 

 

 

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม “วันหัวใจโลก”

 


โรงพยาบาลราชวิถีรณรงค์ ”วันหัวใจโลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กันยายนของทุกปีเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชากรโลกตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตโดยจะจัดกิจกรรม “โรงพยาบาลราชวิถี ปันหัวใจ... ให้ชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ” โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมการเสวนาเคล็ดลับดูแลสุขภาพรวมถึงอาการ-การรักษาต่างๆ โดย นายแพทย์ธนรัตน์ ชุนงาม อายุรแพทย์โรคหัวใจ นายแพทย์สุธรรม


สุธีรภัทรานนท์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ และนายแพทย์ศุภกร ศรีหัตถผดุงกิจ ศัลยแพทย์โรคหัวใจ และร่วมแบ่งปันประสบการณ์การรอดชีวิตจากผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ
นอกจากนี้ มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคหัวใจอย่างถูกวิธี พร้อมตรวจสุขภาพหาความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจเบื้องต้นให้ผู้ร่วมงานด้วย รับจำนวนจำกัด!!!


อาทิ วัดความดันโลหิต ประเมินความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 9.30-11.30 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ (หน้าห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะโรค) ชั้น 1
ตึกอายุรกรรม

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณบุษบา(บุษ) โทร 085 803 6222หรือ คุณนิรมล (แอ๊ด)
โทร. 083 122- 9066