เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีร้านสเต๊กชื่อดัง Eat Am Are เปิดสาขาใหม่ ชั้น 2 โซน C

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีร้านสเต๊กชื่อดัง Eat Am Are เปิดสาขาใหม่ ชั้น 2 โซน C

 

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายวิศาล สิปิยารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ (ที่ 5 จากซ้าย) และ นางสาวชวรมย์ มังคละคีรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 1 จากซ้าย) นำทีมผู้เช่าสัมพันธ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวพัชรี โกวิทจินดาชัย Headquarter Director บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) เนื่องในโอกาสเปิดร้านสเต๊กชื่อดัง Eat Am Are สาขาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น โซน เปิดให้บริการตั้งแต่ 10.00 น. – 01.00 น.