เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืน เดินหน้าโครงการ ทั่วอาเซียน ครอบคลุมประเทศไทย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืน เดินหน้าโครงการ ทั่วอาเซียน ครอบคลุมประเทศไทย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

 

 

 


เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืน เดินหน้าโครงการ
ทั่วอาเซียน ครอบคลุมประเทศไทย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

 

 

  • เสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายโรงพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง (stroke-ready hospitals) และศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง (stroke centers) เพื่อรองรับผู้ป่วยกว่า 300,000 ราย และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนทั่วประเทศ
  • ผสานความร่วมมือกับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ โดยบริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพสัตว์จำนวน 4,000 กล่อง เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับสุนัขและแมวจรจัดราว 1,500 ตัว ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  • สนับสนุนให้พนักงานและผู้ประกอบการเพื่อสังคม นำร่องทำกิจกรรมและเปิดโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพให้ทั่วถึงมากขึ้น ผ่านโครงการกิจกรรม ‘Making More Health’
  • มุ่งขับเคลื่อนการรณรงค์ลดก๊าซคาร์บอนจากการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายในปี 2030 (ขอบเขตที่ 1 และ 2)[1] โดยลดขยะที่เหลือใช้จากการดำเนินงานและงดใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

 

กรุงเทพฯ – 1 ธันวาคม 2565  – เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ตอกย้ำพันธกิจการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คน สัตว์ ประชาคม และโลกใบนี้ ผ่านโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนที่จัดทำทั่วภูมิภาคอาเซียน รวมถึงประเทศไทย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (กลุ่ม ASKAN)

 

ภายใต้กรอบแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อคนรุ่นนี้และรุ่นต่อ ๆ ไป” (Sustainable Development – For Generations) เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้จัดสรรงบประมาณ 250 ล้านยูโร หรือประมาณ 9,295 ล้านบาทสำหรับทั่วโลก เพื่อรับมือกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในคนและสัตว์ โดยได้ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนจำนวน 50 ล้านคนในชุมชนเสี่ยง ซึ่งรวมถึงประเทศในกลุ่ม ASKAN พร้อมลงทุนจำนวน 35,000 ล้านยูโร หรือราว 1.3 ล้านล้านบาท ในการคิดค้นนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อรับมือกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ

นายโรดริโก้ เลา ผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าธุรกิจเภสัชภัณฑ์สำหรับมนุษย์ (General Manager / Head of Human Pharma) เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ประจำประเทศไทย กล่าวย้ำถึงความมุ่งมั่นของเบอริงเกอร์ฯ ในการดำเนินงานตามเสาหลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสนับสนุนประชาคมต่าง ๆ ในประเทศไทยว่า “เส้นทางของเราคือ การขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าในด้านที่มีความต้องการทางการแพทย์สูงแต่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง และมีส่วนร่วมกับสังคมไทย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อความแตกต่างในแต่ละภูมิภาคมีความเหลื่อมล้ำมากขึ้น และเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มชุมชนเสี่ยง เราก็ยิ่งมุ่งมั่นที่จะใช้ความเชี่ยวชาญหลักให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรที่มีแนวคิดสอดคล้องกัน ร่วมกันพัฒนา การเข้าถึงบริการสุขภาพ ปกป้องสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนชีวิตของประชาคมต่าง ๆ ในประเทศไทยให้ดีขึ้น”

 

ยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนและสัตว์ ให้มากขึ้น

ในด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ เบอร์ริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้ร่วมมือกับองค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization: WSO) และสมาคมป้องกันโรคอัมพฤกษ์และอัมพาตในประเทศต่าง ๆ บริษัทเอกชน และสถาบันทางการแพทย์หลายแห่งในการสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านโรคหลอดเลือดสมองและศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,000 แห่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยกว่า 300,000 ราย และจะเสริมสร้างศักยภาพการดูแลผู้ป่วยในภูมิภาคให้ดีขึ้นด้วย

สำหรับในประเทศไทย เบอร์ริงเกอร์ฯ ยังได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ จังหวัดนครปฐม ในการดูแลสุนัขและแมวจรจัดจำนวน 1,500 ตัว  โดยได้บริจาคผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพสัตว์จำนวน 4,000 กล่อง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากโรคพยาธิเม็ดเลือดและโรคพยาธิหนอนหัวใจ

 

สร้างความแตกต่าง พัฒนาชีวิตในชุมชน

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ มีเป้าหมายในการร่วมสร้างชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้ความสำคัญกับทุกคนอย่างทั่วถึงและมีความยั่งยืน ซึ่งเพื่อสนับสนุนให้พนักงานและองค์กรพันธมิตรให้สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิอโชก้า (Ashoka) เครือข่ายระหว่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ร่วมกันพัฒนาโครงการ ภายใต้ชื่อ ‘Making More Health (MMH)’ เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างทั่วถึง และเสริมสร้าง “วัฒนธรรมผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง”ในหมู่พนักงานด้วย

ปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการ MMH จำนวน 10 กลุ่มในภูมิภาค ASKAN ซึ่งมุ่งมั่นที่จะนำร่องและขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพในพื้นที่ภายในชุมชนเสี่ยง ทั้งนี้ การส่งเสริมให้พนักงาน องค์กรพันธมิตร และผู้ประกอบการเพื่อมุ่งสู่สังคมแนวใหม่ ช่วยให้บริษัทสามารถสื่อสารประเด็นสุขภาพที่มีความท้าทายและซับซ้อนต่อชุมชนในท้องถิ่น และสร้างระบบนิเวศที่จะส่งผลกระทบอย่างยั่งยืนได้

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ประเทศไทย ยังได้สนับสนุนเด็ก ๆ ในโรงเรียนหมู่บ้านเด็กที่จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านกิจกรรมอาสาสมัคร รวมทั้งบริจาคเงินและสิ่งของมูลค่ารวมราว 200,000 บาท ซึ่งพนักงานต่างหวังว่าการร่วมกิจกรรมสันทนาการและการแสดงที่โรงเรียน จะช่วยพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างดี

 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกเรา

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิม โดยลดขยะที่เหลือใช้จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และลดลงให้ได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วย

ทั้งนี้ เบอริงเกอร์ฯ ได้เปิดตัวโครงการ Green IT @ ASKAN เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อนำโซลูชันการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างรับผิดชอบเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของบริษัทที่หมดอายุการใช้งานแล้วหรือมีมูลค่าทางบัญชีเป็นศูนย์ จะถูกนำไปบริจาคเป็นสาธารณกุศล ส่วนอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้การได้แล้ว จะมีการจัดการอย่างรับผิดชอบ โดยหน่วยงานรับกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งโครงการนี้ได้ส่งต่อประโยชน์แก่องค์กรการกุศลกว่า 10 แห่งในภูมิภาค

ด้านการเสริมการรับรู้ของสังคมไทยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้มากขึ้น เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ประเทศไทย ได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในปีนี้ พนักงานของบริษัทได้ร่วมปลูกต้นไม้ 120 ต้นในพื้นที่ป่าชายเลนและกำจัดขยะพลาสติกที่พบในพื้นที่

 

สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

นายโรดริโก้ เลา กล่าวเสริมถึงโครงการความยั่งยืนต่าง ๆ ที่เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยว่า “เรามุ่งมั่นในการช่วยแก้ปัญหาที่ท้าทายด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยได้ริเริ่มโครงการที่พิจารณาถึงองค์รวมที่ออกแบบมาให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตรระดับโลกและระดับภูมิภาค ที่ช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกันในการพัฒนาสุขภาพ ให้ทุกองค์ประกอบบนโลกที่รวมถึงผู้คนและสัตว์ต่าง ๆ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข”