กลุ่มบริษัทบางจากรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว จาก 2 พันธมิตรแบรนด์อาหารชั้นนำ

กลุ่มบริษัทบางจากรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว จาก 2 พันธมิตรแบรนด์อาหารชั้นนำ

 

 

กลุ่มบริษัทบางจากรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว จาก 2 พันธมิตรแบรนด์อาหารชั้นนำ “ไก่ ดาว” และ “S&P” ผ่านโครงการ ทอดไม่ทิ้ง นำไปผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF)  

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก นำโดย นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการวิศวกรรมและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารและพนักงานบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบางจากฯ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ธนโชค ออยล์ไลท์ จำกัด นำโดย นาย ธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ พันธมิตรธุรกิจอาหารยักษ์ใหญ่ บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารแบรนด์ “ไก่ ดาว” โดยนายสุนทร จักษุกรรฐ์ กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจห้าดาว บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด(มหาชน) โดยนางมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเบเกอรี่แบรนด์ S&P ร่วมกันรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว เพื่อนำไปผลิตน้ำมันอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel) หรือ SAF ที่บีเอสจีเอฟรับซื้อภายใต้โครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” เพื่อบริหารจัดการนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาผลิตน้ำมัน SAF ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการบิน ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ทั้ง Bio-Circular-Green Economy อย่างครบวงจร และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้บริโภค

โครงการ ทอดไม่ทิ้ง” ได้เริ่มรวบรวมน้ำมันใช้แล้วจากร้านไก่ 5 ดาว กว่า 130 สาขา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ พฤศจิกายน 2566  และจากร้านอาหารและเบเกอรี่ S&P ที่เข้าร่วมโครงการใน เฟส 1  จำนวน 113 สาขา ตั้งแต่ ตุลาคม 2566