สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษา

สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 

 

อัฐพล ไชยอนันต์ นายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นประธานในการประชุมเปิด “โครงการ (Kick off Project) และนำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2567” โดยมี พรภัทรา ฉิมพลอย ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  และ จักรพันธ์ ตาปาน อุปนายกและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานโครงการและความร่วมมือ มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องพาโนรามา 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน