วิริยะประกันภัย จัดกิจกรรม “สุขที่ให้...ใส่ใจผู้สูงอายุ ปีที่ 8”

วิริยะประกันภัย จัดกิจกรรม “สุขที่ให้...ใส่ใจผู้สูงอายุ ปีที่ 8”

 

 

 

 

 วิริยะประกันภัย จัดกิจกรรม “สุขที่ให้...ใส่ใจผู้สูงอายุ ปีที่ 8”

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำกลุ่มวิริยะจิตอาสา จัดกิจกรรม “สุขที่ให้...ใส่ใจผู้สูงอายุ ปีที่ 8” ภายใต้แนวคิด "ตามรอยไทย ณ สัทธา สืบสานศิลปวัฒนธรรมหนังใหญ่วัดขนอน" พร้อมนำคณะผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุศูนย์ 8 บุญรอดรุ่งเรือง จำนวน 100 คน เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงในจังหวัดราชบุรี


สำหรับ โครงการ “สุขที่ให้...ใส่ใจผู้สูงอายุ” บริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ด้วยตระหนักเห็นความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่กลุ่มผู้สูงอายุของชมรมฯ ได้ใช้เวลาว่างร่วมกันให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน


ทั้งนี้นอกจากผู้สูงอายุจะได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่จัดขึ้นแล้ว การได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันระหว่างผู้สูงอายุและทีมวิริยะจิตอาสาตลอดการเดินทาง ยังเป็นแรงผลักดันให้คณะผู้จัดงานมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสานต่อกิจกรรมดีๆ ให้กับกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในโอกาสต่อไป