วิริยะประกันภัย ประกาศแผนงาน ปี 60 ชูนวัตกรรมบริการ 4.0

วิริยะประกันภัย ประกาศแผนงาน ปี 60 ชูนวัตกรรมบริการ 4.0

 

 

          

วิริยะประกันภัย ประกาศแผนงาน ปี 60 ชูนวัตกรรมบริการ 4.0 

ยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยสู่มาตรฐานสากล

 

 

นายสยม  โรหิตเสถียร  รองกรรมการผู้จัดการ  นายประวิตร สุขสันติสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม รองกรรมการผู้จัดการ นายวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และนางสาวกานดา  วัฒนายิ่งสมสุข  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลงานปี 2559  พร้อมแผนการดำเนินงานในปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการก้าวสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมประกันภัย ด้วยแนวคิด “70 ปี  วิริยะประกันภัย  มุ่งสู่อนาคต  ด้วยความเป็นธรรม ภายใต้ นวัตกรรมบริการ  4.0”  

 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยถึงความร่วมมือกับ The Boston Consulting Group (BCG)  บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบไอที  สร้างนวัตกรรมบริการ 4.0 เป็นโครงข่ายใยแมงมุมแบบเรียลไทม์ในทุกส่วนงาน เพื่อให้การทำงานในทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับตรงเติบโตไม่น้อยกว่า 2% จากปีที่ผ่านมาที่มีเบี้ยประกันภัยรับตรงกว่า 3.3 หมื่นล้านบาท  ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

           

 

 

 

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทร. 0-21297436