ผอ.ออมสิน รับรางวัล Banker of the Year 3 ปีซ้อน

ผอ.ออมสิน รับรางวัล Banker of the Year 3 ปีซ้อน

 

 

ผอ.ออมสิน รับรางวัล Banker of the Year 3 ปีซ้อน


นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัล Banker of the Year 2023 หรือ นักการธนาคารแห่งปี 2566 ซึ่งเป็นการครองตำแหน่งติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และ รางวัลเกียรติยศ 3 ปีซ้อน Banker of the Year 2021 - 2022 - 2023 จาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีมอบรางวัล DOKBIA AWARDS จัดโดยเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ ด้วยนายวิทัยเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการเงินที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด จากการทำงานอย่างเต็มความสามารถ เข้มแข็ง โปร่งใส และมีวิสัยทัศน์ที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ “ธนาคารเพื่อสังคม” หรือ Social Bank ที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม (Making Positive Impact on Society) โดยเฉพาะในปีนี้ธนาคารดำเนินการโดยใช้แนวคิด ESG เป็นกรอบ เพื่อมุ่งสร้าง Social Impact ที่เป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการดำเนินงาน ESG in Action บนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปสู่เป้าหมายช่วยแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ผ่านมาตรการให้ความช่วยเหลือถึง 50 โครงการ มีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 16 ล้านคน ซึ่งเป็นการสนับสนุนผ่านการให้สินเชื่อกว่า 8 ล้านคน อาทิ สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ รวมทั้งการสร้างงานสร้างอาชีพ สามารถพัฒนาทักษะอาชีพแก่ประชาชนได้มากกว่า 300,000 ราย และการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะวิกฤตโควิด-19 ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้ภาคประชาชนอย่างจริงจัง โดยมี นายรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ ประธานเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ย และประธานจัดงาน Thailand Smart Money พร้อมผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566