กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมรณรงค์วันสากลยุติความเกลียดกลัว

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมรณรงค์วันสากลยุติความเกลียดกลัว

 

 

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมรณรงค์วันสากลยุติความเกลียดกลัว

คนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ คนหลากหลายทางเพศ และคนข้ามเพศ (IDAHOBIT)

 

 

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอกซ่า ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และประเทศเกาหลีใต้ (คนซ้าย) และ คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร (คนขวา) ร่วมรณรงค์วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ คนหลากหลายทางเพศ และคนข้ามเพศ (IDAHOBIT) เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันในที่ทำงาน พร้อมผลักดันให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างอิสระ และไม่มีข้อจำกัด ผ่านกิจกรรม “IDAHOBIT ปลดปล่อยความเป็นตัวคุณบนพื้นที่ปลอดภัย” ภายใต้ธีมของปีนี้ คือ “Together Always: United in Diversity รวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อความแตกต่างที่หลากหลาย” เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าทุกคนมีสิทธิในการแสดงออกทางเพศของตนได้อย่างอิสระ โดยปราศจากความรุนแรงทางจิตใจหรือร่างกาย

 

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณเขื่อน ภัทรดนัย เสตสุวรรณ นักร้อง และนักจิตบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพ LGBTQ+ มาบอกเล่าประสบการณ์เชิงบวก ความรู้ทางจิตวิทยา รวมถึงทฤษฎีการรักษาสุขภาพทางใจ พร้อมวิธีรับมือกับและจัดการกับความรู้สึกของตนเองเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายที่รออยู่ ทั้งนี้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ร่วมเป็นกระบอกเสียง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ภายใต้แนวคิด I&D (Inclusion and Diversity) ในการสนับสนุนให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองในที่ทำงาน (Be Yourself At Work) เพราะเราเชื่อว่า เมื่อทุกคน ได้เป็นตัวของตัวเอง ได้เป็นอิสระในสิ่งที่อยากเป็น จะส่งผลให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพภายในของตัวเองได้อย่างเต็มที่ และพัฒนาองค์กรของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

 

สำหรับท่านที่สนใจร่วมงานกับ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต สามารถติดต่อได้ที่ 02-056-3513 -15 หรือ www.krungthai-axa.co.th/career