ยุทธพงศ์ ไชยศร..พ่อเมืองจ๋อมตอง สั่งสมประสบการณ์..ประสานใจ บำบัดทุกข์คืนสุขประชาชน

ยุทธพงศ์ ไชยศร..พ่อเมืองจ๋อมตอง สั่งสมประสบการณ์..ประสานใจ บำบัดทุกข์คืนสุขประชาชน

 

 

 

 

CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล
 
 
ยุทธพงศ์ ไชยศร..พ่อเมืองจ๋อมตอง สั่งสมประสบการณ์..ประสานใจ บำบัดทุกข์คืนสุขประชาชน เชิญนักท่องเที่ยวทัศนา พักผ่อนจอมทอง ส่องผ้าทอไทย ดอยอินทนนท์ที่ดังไกล ชวนทำบุญตักบาตรใกล้วัด..จัดไป..ลาบปลา อาหารท้องถิ่น ถูกลิ้นถูกใจ..ถูกอนามัย อำเภอจอมทอง…ที่ไม่ใช่ทางผ่าน..ด้วยวัฒนธรรมตำนานชวนหลงไหล..อีกแห่งหนึ่งในเชียงใหมไทยแลนด์.
 
 
 
 
นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เล่าว่าเป็นคนจังหวัดลำพูน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอจอมทองและปฏิบัติหน้าที่มาเกือบจะครบปีแล้ว เคยผ่านการรับราชการทางภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดอุตรดิตถ์ขึ้นมา เหลือเพียงจังหวัดเชียงรายจังหวัดเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยตนเองได้ประสบการณ์การทำงานจากต่างถิ่นต่างที่ ก็นำมาปรับใช้ในตำแหน่งนายอำเภอจอมทองในปัจจุบัน
 
 

 
 
จอมทอง เป็นอำเภอขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือดอยอินทนนท์ โดยในแต่ละปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่าล้านคนเดินทางมาเยือน อำเภอนี้ถืได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญเมืองหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่
 
ก่อนที่จะมาเป็นนายอำเภอนั้นเคยเป็นปลัดอำเภอ เติบโตจากปลัดอาวุโส สิ่งเหล่านั้นทำให้เราได้เรียนรู้ตามลำดับขึ้นมา พอมาเป็นนายอำเภอทำให้เรารู้ถึงกาปฏิบัติตัว นโยบาย รวมทั้งแนวทางการทำงานที่เราสะสมมาตลอด นายอำเภอจอมทองบอกว่า..ตนเองไม่ได้มีความฝันแต่วัยเด็กว่าจะมาเป็นนายอำเภอ แต่ด้วยศึกษาเรียนรู้มาทางด้านรัฐศาสตร์การปกครอง ก็เจริญเติบโตมาตามเส้นทางตามระบบ อย่าเรียกว่านักปกครอง เรียกว่าเป็นผู้ประสานงานมากกว่า ซึ่งคงต้องยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และผมคิดว่าทุกฝ่ายคงต้องยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก โดยมีกฎระเบียบของกฎหมาย เพราะว่างานระบบราชการ มีระเบียบมากมายที่ต้องดำเนินการให้อยู่ในกรอบ ทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนมีความสุขทั่วหน้า
 
 

 
 
อำเภอจอมทองของเราเป็นพื้นที่ มีจำนวนประชากรมากพอสมควร มีหมู่บ้าน กว่า100หมู่บ้าน พื้นที่เป็นหุบเขา พื้นราบ รวมทั้งมีชนเผ่า การดำเนินงานบริหารจัดการแต่ละพื้นที่ก็ย่อมแตกต่างกันไป ประกอบกับในพื้นที่ของจอมทองเราเป็นต้นน้ำ แม่น้ำแม่กลาง ซึ่งเกิดมาจากต้นน้ำดอยอินทนนท์ สิ่งเหล่านี้ เราต้องบริหารจัดการน้ำให้เพียงพออย่างทั่วถึง ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพราะว่า ราษฎรในอำเภอจอมทองของเราส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ตั้งแต่ผมามารับตำแหน่งนายอำเภอที่นี่ ยังไม่เคยประสบปัญหาเรืองน้ำขาดแคลน เพราโชคช่วยด้วยปีที่ผ่านมาได้รับปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากพอสมควร แต่เท่าที่ได้รับข้อมูลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ช่วงหน้าแล้งก็มีปัญหา ซึ่งเราได้วางแผน ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ระยะสั้นเราวางไว้แล้ว แต่ระยะกลางและระยะยาว ต้องใช้งบประมาณมากซึ่งก็ได้ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยกันบริหารจัดการน้ำให้ประชาชน ทั้งต้นน้ำกลางน้ำ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลายน้ำ ให้มีปริมาณน้ำใช้อย่างเพียงพอเพื่อการเกษตร
 
 

 
 
สำหรับถนนคนเดินในอำเภอจอมทองนั้น มองว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา เป็นแหล่งที่จะทำให้พ่อค้าแม่ค้าของชาวจอมทองมีรายได้เสริมมากขึ้น เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์โควิดมีความรุนแรง ชมรมการท่องเที่ยวได้เสนอเรื่องนี้ และมาพูดคุยไปรอบหนึ่งแล้ว แต่คงต้องมีการประชุมอีกเพื่อหาข้อยุติข้อสรุป ว่าจะมีผลดีผลเสียอย่างไร และทำอย่างไรให้ปลอดภัยกับโรคโควิด
 
สำหรับอำเภอจอมทองคนที่มาเที่ยวอาจจะมองข้ามไปนั้น โดยคนส่วนใหญ่จะมาเที่ยวและพักบนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นสถานที่คนจะรู้จักทั่วประเทศ..ผมมาอยู่ที่นี่ก็ได้คุยกับหลายๆฝ่ายว่าทำอย่างไรให้คนได้รู้จักอำเภอจอมทอง ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นอกจากขึ้นไปดอยอินทนนท์แล้วทำอย่างไร ให้คนมาใช้จ่ายสนับสนุนกิจการคนในพื้นที่ ด้านการท่องเที่ยว นอกจากดอยอินทนนท์แล้ว เรามีวัดป่าที่สวยงาม สำนักปฏิบัติธรรมหลายแห่ง แหล่งอาหารก็มีมากมายเพราะอำเภอจอมทองติดกับแม่น้ำปิง ที่เป็นสัตว์น้ำ ที่อร่อยก็คือ ลาบปลา ที่มีชื่อเสียง โด่งดังมาก เรามีเขตติดต่อจังหวัดลำพูน ชาวลำพูนยังข้ามมา รวมถึงคนในตัวเมืองเชียงใหม่ เอง ต้องเดินทางมาทานลาบปลา และปลาส้มของเรามีความอร่อย และราคาไม่แพง และที่อยากนำเสนอคือ กลุ่มทอผ้าต่างๆ เรามีราษฎรที่มีฝีมือมาก กลุ่มคนเหล่านี้อยู่ได้ด้วยการขายออนไลน์ ขายทางเว็บไซต์ มีผลกระทบบ้างมั้ยจากโควิดก็มีบางกลุ่ม วันนี้ผมไปพบปะกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ ก็บอกว่า บางรายไม่มีผลกระทบเลยเพราะมี ยอดสั่งซื้อตลอด แต่บางกลุ่มมีผลกระทบ ซึ่งจากการพูดคุยกับหลายกลุ่ม กำลังเตรียมการเพื่อลงสื่อประชาสัมพันธ์ ของทางอำเภอและสื่อต่างๆในพื้นที่ ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์กลุ่มทอผ้าและกลุ่มเย็บผ้าต่างๆ ที่มีฝีมือมีชื่อเสียง หาข้อมูลดูได้จากอินเตอร์เน็ต เพราะกลุ่มเหล่านี้จะมีเพจอยู่ งานทอผ้า สวยๆ แปลกๆ นอกจากทอผ้า ก็จะมีไก่ประดู่หางดำ ทำเป็นอาหารมีชื่อเสียง ขายส่งด้วย จึงอยากเชิญชวนว่า เมื่อทุกท่านไปเที่ยวดอยอินทนนท์สัมผัสบรรยากาศอากาศเย็นถ่ายรูปสุขกายสบายใจแล้ว ขอให้ลงมาเยี่ยมชมกลุ่มต่างๆ อาชีพต่างๆ พื้นที่ต่างๆ ของดอยอื่นๆด้วย เช่น ขุนแปะ มีดอกไฮเดรนเยียที่สวยงามในหน้าหนาว
 
 
 

 
 
นายยุทธพงศ์ ไขยศร นายอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ฝากในช่วงวิกฤตโควิด19 ว่า…”ประการแรก ขอเน้นย้ำเรื่องมาตรการโควิด ป้องกันการแพร่ระบาด ขอให้ทุกท่านที่จะเดินทางมาที่อำเภอจอมทอง หรือทุกสถานที่ ขอให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ให้ครบตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำ จะเข็ม 3 หรือต่อไปอาจจะมีเข็ม4 เพื่อความมั่นใจในตัวท่านและครอบครัว มั่นใจในพื้นที่แหล่งพบปะชุมชนต่างๆ ซึ่งอำเภอจอมทองได้รณรงค์ให้ประชาชนรับการฉีดวัคซีนโควิด 3เข็มขึ้นไป เป็นจำนวนมากแล้ว เพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและผู้มาใช้บริการ ตลอดจนนักท่องเที่ยว..ถ้าท่านป้องกันตนเอง หน่วยงานพร้อมใจกัน การแพร่ระบาดก็จะลดลงไป สำหรับที่พักในอำเภอจอมทองทั้งบนอุทยานแห่งชาติ และบนดอยตลอดจนพื้นราบในพื้นที่ของเรามีหลากหลาย มาจอมทองแล้วอยากให้มาพักที่นี่สักหนึ่งคืน แวะมาตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ที่มีพระบรมสารีริกธาตุพระเศียรเบื้องขวาพระพุทธเจ้าประดิษฐ์ฐานอยู่ เรามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ลองมาชิมอาหารพื้นถิ่น ลาบปลา ปลาส้ม เป็นวัฒนธรรมที่นี่ ผมเชื่อว่าทุกท่านจะซาบซึ้งถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นจอมทองครับ”
 
 

 
 
 
ดอยอินทนนท์สูงเด่น เป็นสง่า ตื่นตาธรรมชาติที่หลงไหล..แหล่งวัฒนธรรมดีงามมายาวไกล..สิ่งทอผ้าฝ้าย อวดฝีไม้ลายมือ ลือชื่อ ขาวจอมทอง ส่องแสงธรรมด้วยอารามวัดพระศรีจอมทองวรวิหาร เป็นหนึ่งตำนานเล่าขาน..อีกอาหารลาบปลาคือภูมิปัญญาท้องถิ่น..ณ.จ๋อมตองเมืองทองของแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์.