CHANGE in-your-life

สุภาพบุรุษธรรม....จรัญ ภักดีธนากุล

 

  

CHANGE  in-your-life เรื่อง ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

 

 

 

                                                  สุภาพบุรุษธรรม....จรัญ ภักดีธนากุล

 

 

 

     “เป็นลาภอันประเสริฐที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นกุศลสูงสุดที่ได้พบพระพุทธศาสนา เป็นบุญเหลือล้ำที่ได้ฟังธรรมขององค์พระศาสดา น้อมนำให้เกิดสติปัญญา สลายกิเลสตัณหาให้จางคลาย...” เป็นบทกลอนที่แต่งโดยศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเคยนำเสนอเรื่องราวบวกธรรมะมาแล้วในชื่อตอน หัวใจแห่งธรรม และด้วยมุมมองทางธรรมตลอดจนประสบการณ์ชีวิตในหน้าที่การงานอันทรงเกียรติของท่าน ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้น่าติดตามอีกมากมาย  CHANGE into ฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ ผู้เขียนจึงขอนำเรื่องราวของท่านมานำเสนอเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ให้ข้อคิดแก่ผู้คนในสังคมได้ต่อไปค่ะ

 

     เรื่องการติดสินบนในการทำหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น...เป็นธรรมดาของคนที่เป็นคู่ความบางคนต้องการชนะ ไม่ต้องการแพ้ เพราะถ้าแพ้คดีความหมายถึงเขาต้องสูญเสียจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่การเดิมพันในแต่ละคดี หากเดิมพันมากเท่าไร...พลังที่จะเอาชนะแพ้ไม่ได้ ก็ยิ่งมากเท่านั้น ซึ่งอยู่ที่การทำหน้าที่ของเราจะมั่นคงไหม? จะรู้ไหมว่าอะไรควร อะไรไม่ควร ถ้าเราไม่มีหลักอะไรที่ยึด ไม่มีหลักธรรมอะไรเป็นตัวยึดเราก็จะเจอพลังของตัวเลข พลังของสิทธิประโยชน์ ในทางโลกนี้มันมีกำลังต่างกันนะ ตั้งแต่ 1 องศา ไปถึงล้านองศา ซึ่งเราก็จะหวั่นไหว...ตัวเลขเล็กน้อยอาจจะไม่ใส่ใจ แต่พอมากเข้า ๆ ถ้าเราหลงไปกับตัวเลข ต้านทานยากแล้ว เหมือนกับว่าล้านสองล้านเราอาจจะปฏิเสธได้ แต่พอ 10...20...100...200 ล้าน ! เราต้องฝึกมาไม่เช่นนั้น! จะหวั่นไหว บางคนบอกโง่หรือไง...ร้อยล้านสองร้อยล้านไม่เอา ทำงานราชการหากรับเงินเดือนละหนึ่งแสนบาท ไม่ต้องกินไม่ต้องใช้เลยปีหนึ่งได้ล้านบาท สิบปีได้สิบล้าน ทำจนตายยังไม่เหลือเลย!  เงินร้อยล้านสองร้อยล้าน ซื้อความสะดวกสบายให้ชีวิตและครอบครัวได้ทุกอย่างนะ “ซึ่งเราต้องตั้งหลักว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่มีค่าอะไร  งานของเรามีค่ามากกว่าเศษเงินเหล่านั้นมาก งานของเราคือ...ไม้ค้ำสร้างความถูกต้องเป็นธรรมในสังคมไทย งานของเราเป็นหลักชัยให้กับประเทศชาติ ถ้าสถาบันนี้เอนเอียงไปตามอำนาจไม่ว่าอำนาจเงิน อำนาจเถื่อนหรืออำนาจลับ คนยากคนจนชาวบ้านอีกหลายสิบล้านคนเขาจะมีอะไรเป็นที่พึ่ง ภารกิจของเรามันถึงยิ่งใหญ่มากกว่าไอ้เศษเงินบนโลกนี้ อย่าว่าแต่ร้อยล้านเลย พันล้าน เอาเงินทั้งโลกมากองรวมกันและบอกว่าให้ทรยศต่อหลักความถูกต้องเป็นธรรมก็ไม่ยอม” นี่แหละที่ท่านพุทธทาสบอกว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจของเทพระดับพรหม ต้องไม่หวั่นไหวต่อการล่อหลอกให้เกิดความโลภ รวมถึงความกลัวก็ต้องต้านทานได้เช่นกัน...มันถึงยากมาก

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมได้...ไม่จำกัดอายุ

CHANGE  in-your-life เรื่อง ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

ธรรมได้...ไม่จำกัดอายุ

น้องกร เด็กวัดป่าตัวน้อยๆ  

                                                     

อ่านเพิ่มเติม...

สุภาพบุรุษธรรม....จรัญ ภักดีธนากุล

 “เป็นลาภอันประเสริฐที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นกุศลสูงสุดที่ได้พบพระพุทธศาสนา เป็นบุญเหลือล้ำที่ได้ฟังธรรมขององค์พระศาสดา น้อมนำให้เกิดสติปัญญา สลายกิเลสตัณหาให้จางคลาย...” เป็นบทกลอนที่แต่งโดยศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเคยนำเสนอเรื่องราวบวกธรรมะมาแล้วในชื่อตอน หัวใจแห่งธรรม และด้วยมุมมองทางธรรมตลอดจนประสบการณ์ชีวิตในหน้าที่การงานอันทรงเกียรติของท่าน ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้น่าติดตามอีกมากมาย  CHANGE into ฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ ผู้เขียนจึงขอนำเรื่องราวของท่านมานำเสนอเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ให้ข้อคิดแก่ผู้คนในสังคมได้ต่อไปค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

จาก...นักข่าว....สู่....นักธุรกิจ แม้จะเล็ก แต่เรื่องราว...ยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจ

 

CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

 

จาก...นักข่าว....สู่....นักธุรกิจ แม้จะเล็ก แต่เรื่องราว...ยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจ

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

หลวงปู่...สอนธรรม

 

 

CHANGE in-your-life เรื่อง : ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

 

หลวงปู่...สอนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...