CHANGE in-your-life

ผู้พิทักษ์สันติ-ธรรม-ราษฎร ของ พ.ต.อ.วีระ จิระวีระ

 

  

CHANGE  in-your-life เรื่อง ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

 

ผู้พิทักษ์สันติ-ธรรม-ราษฎร

 

ของ พ.ต.อ.วีระ จิระวีระ

 

 

 

     ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เป็นคำโบราณที่กล่าวมาคือ มีหน้าที่พิทักษ์ปกป้องประชาชน โดยยึดหลักระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อที่จะให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุข เพราะกฎหมายเป็นกฎที่ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หากทุกคนเคารพกฎกติกาก็จะไม่มีเหตุเบียดเบียนซึ่งกันและกัน และนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อย เป็นคำกล่าวของ พ.ต.อ.วีระ จิระวีระ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร ที่รับราชการในอาชีพตำรวจหลากหลายสายงานมาจนปัจจุบันนี้เป็นเวลา 27 ปีแล้ว โดยในประเทศไทย ได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันตำรวจ บทความตอนนี้ผู้เขียนจึงขอทำหน้าที่ถ่ายทอดหลักการทำงานตลอดจนหลักธรรมจากท่านรอง ให้ท่านผู้อ่านได้เห็นมุมมองอีกหนึ่งอาชีพของสังคมที่มีความใกล้ชิดประชาชน

 

     ธรรมะของพระพุทธเจ้าดีที่สุด หลักธรรมที่นำมาใช้มาตั้งแต่เริ่มรับราชการตำรวจจนถึงวันนี้ คือ พรหมวิหาร 4  ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา(พลอยยินดี) อุเบกขา(วางใจเป็นกลาง) และ สังควัตถุ 4 (ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา-ช่วยเหลือกันและ สมานัตตา-เป็นผู้มีความสม่ำเสมอในการประพฤติ)  ซึ่งการบังคับบัญชาลูกน้องในสายงานจราจรที่ต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้น   “เราต้องอย่าปล่อยปละละเลยในการปกครองกับลูกน้องบางคน แม้เป็นความผิดเพียงเล็กน้อย เพราะถ้าเราปล่อยไปให้เป็นเรื่องปกติ เขาอาจมองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และอาจจะเกิดความเสียหายตามมา การทำผิดแล้วไม่มีคนไปตักเตือนอาจคิดว่าเป็นเรื่องถูก ต่อมาหากมีใครไปตักเตือนเขาอาจจะไม่พอใจ ดังนั้นต้องรีบตักเตือนและให้ข้อคิดว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะอะไร ซึ่งการเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ควรปล่อยปละละเลย ไม่ว่าจะเป็นการกระทำความผิดแม้เพียงเล็กน้อย  การเป็นผู้บังคับบัญชาไม่ใช่เป็นเจ้านายเท่านั้น แต่ควรเป็นเหมือนครูอาจารย์สอนเขาได้ด้วย และต้องเป็นตัวอย่างที่ดี

 

    

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ดาว...ประดับธรรม...กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

 

  

CHANGE in-your-life เรื่อง ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

 

 

 

ดาว...ประดับธรรม...กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์

 

 

 

ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติ ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ธรรมะเอาไปใช้ได้ในทุกๆ เรื่อง สำหรับงานแสดงนั้นทำให้กิ๊กรู้ตัวเวลาเล่นละคร ไม่หลงไปในอารมณ์โลภโกรธหลงจนคุมตัวเองไม่ได้...ที่สำคัญใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน สำเร็จได้ด้วยใจ เล่นละครใช้ใจเล่นค่ะ...กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ นักแสดงมากฝีมือที่ส่วนใหญ่ได้รับบทบาทการแสดงนางร้าย โลดแล่นอยู่วงการมายาเมืองไทยเป็นขวัญใจมหาชนมาแล้วนับ 20 ปี และยังเป็นนักแสดงไทยคนหนึ่งที่มีหัวใจใฝ่ธรรมะ ได้บอกเล่ากับผู้เขียนถึง เรื่องราว และข้อคิดดีๆ มากมายในแบบสวยด้วยธรรม นำชีวี จวบจนทุกวันนี้ เธอจึงยังคงเป็น ดวงดาว ที่ ประดับด้วยธรรม อย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

“การแสดงละครเป็นเรื่องสนุก กิ๊กทำตามความรู้สึกของใจ ณ ขนาดนั้น พอเล่นเสร็จปุ๊บก็เลิก ไม่เอากลับบ้าน ไม่ว่าฉากนั้นจะเล่นดีหรือไม่ดีก็จะเลิกคิด เมื่อก่อนเคยเล่นบทร้ายแล้วกลับเอาไปเก็บกดที่บ้าน! แต่เดี๋ยวนี้พอเลิกเล่นก็จบ กิ๊กให้ความสำคัญกับชีวิต คือทุกช่วงเวลาเมื่อผ่านมาเจอแล้ว อาจจะไม่เจออีก เพราะฉะนั้นทุกปัจจุบันขณะที่เราได้พบเจอผู้คนและงาน เราต้องทำอย่างเต็มที่ที่สุด อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่เราได้เจอกัน” ดารากับธรรมะควรนำมาผนวกกันในชีวิตอยู่แล้ว ซึ่งกิ๊กคิดว่าทุกอาชีพและทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องมีธรรมะเช่นกัน การได้ทำทานรักษาศีล เจริญภาวนามาดีในระดับหนึ่งกรรมถึงจัดสรรให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วพบภูมิที่ประเสริฐ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ได้ด้วยภพภูมินี้ การเกิดเป็นมนุษย์ได้ยากยิ่ง ดาราหลายคนที่กิ๊กเจอจะบอกเขาว่า...คุณน่ะ...มีบุญมากนะชาตินี้ และคุณควรต้องมาต่อบุญอีก อย่าคิดว่าทำไม่ได้ “คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนถ้าไม่ได้เป็นคนวิกลจริตหรือเสียสติเป็นบ้า ปฏิบัติธรรมได้ทุกคน”

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ดาว...ประดับธรรม...กิ๊ก มยุริญ ผุดผ่องพันธ์

 

  

CHANGE in-your-life เรื่อง ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

 

 

 

ดาว...ประดับธรรม...กิ๊ก มยุริญ ผุดผ่องพันธ์

 

 

 

ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติ ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ธรรมะเอาไปใช้ได้ในทุกๆ เรื่อง สำหรับงานแสดงนั้นทำให้กิ๊กรู้ตัวเวลาเล่นละคร ไม่หลงไปในอารมณ์โลภโกรธหลงจนคุมตัวเองไม่ได้...ที่สำคัญใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน สำเร็จได้ด้วยใจ เล่นละครใช้ใจเล่นค่ะ...กิ๊ก มยุริญ ผุดผ่องพันธ์ นักแสดงมากฝีมือที่ส่วนใหญ่ได้รับบทบาทการแสดงนางร้าย โลดแล่นอยู่วงการมายาเมืองไทยเป็นขวัญใจมหาชนมาแล้วนับ 20 ปี และยังเป็นนักแสดงไทยคนหนึ่งที่มีหัวใจใฝ่ธรรมะ ได้บอกเล่ากับผู้เขียนถึง เรื่องราว และข้อคิดดีๆ มากมายในแบบสวยด้วยธรรม นำชีวี จวบจนทุกวันนี้ เธอจึงยังคงเป็น ดวงดาว ที่ ประดับด้วยธรรม อย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

“การแสดงละครเป็นเรื่องสนุก กิ๊กทำตามความรู้สึกของใจ ณ ขนาดนั้น พอเล่นเสร็จปุ๊บก็เลิก ไม่เอากลับบ้าน ไม่ว่าฉากนั้นจะเล่นดีหรือไม่ดีก็จะเลิกคิด เมื่อก่อนเคยเล่นบทร้ายแล้วกลับเอาไปเก็บกดที่บ้าน! แต่เดี๋ยวนี้พอเลิกเล่นก็จบ กิ๊กให้ความสำคัญกับชีวิต คือทุกช่วงเวลาเมื่อผ่านมาเจอแล้ว อาจจะไม่เจออีก เพราะฉะนั้นทุกปัจจุบันขณะที่เราได้พบเจอผู้คนและงาน เราต้องทำอย่างเต็มที่ที่สุด อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่เราได้เจอกัน” ดารากับธรรมะควรนำมาผนวกกันในชีวิตอยู่แล้ว ซึ่งกิ๊กคิดว่าทุกอาชีพและทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องมีธรรมะเช่นกัน การได้ทำทานรักษาศีล เจริญภาวนามาดีในระดับหนึ่งกรรมถึงจัดสรรให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วพบภูมิที่ประเสริฐ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ได้ด้วยภพภูมินี้ การเกิดเป็นมนุษย์ได้ยากยิ่ง ดาราหลายคนที่กิ๊กเจอจะบอกเขาว่า...คุณน่ะ...มีบุญมากนะชาตินี้ และคุณควรต้องมาต่อบุญอีก อย่าคิดว่าทำไม่ได้ “คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกคนถ้าไม่ได้เป็นคนวิกลจริตหรือเสียสติเป็นบ้า ปฏิบัติธรรมได้ทุกคน”

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

สุภาพบุรุษธรรม....จรัญ ภักดีธนากุล

 

  

CHANGE  in-your-life เรื่อง ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

 

 

 

                                                  สุภาพบุรุษธรรม....จรัญ ภักดีธนากุล

 

 

 

     “เป็นลาภอันประเสริฐที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นกุศลสูงสุดที่ได้พบพระพุทธศาสนา เป็นบุญเหลือล้ำที่ได้ฟังธรรมขององค์พระศาสดา น้อมนำให้เกิดสติปัญญา สลายกิเลสตัณหาให้จางคลาย...” เป็นบทกลอนที่แต่งโดยศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเคยนำเสนอเรื่องราวบวกธรรมะมาแล้วในชื่อตอน หัวใจแห่งธรรม และด้วยมุมมองทางธรรมตลอดจนประสบการณ์ชีวิตในหน้าที่การงานอันทรงเกียรติของท่าน ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้น่าติดตามอีกมากมาย  CHANGE into ฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ ผู้เขียนจึงขอนำเรื่องราวของท่านมานำเสนอเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ให้ข้อคิดแก่ผู้คนในสังคมได้ต่อไปค่ะ

 

     เรื่องการติดสินบนในการทำหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น...เป็นธรรมดาของคนที่เป็นคู่ความบางคนต้องการชนะ ไม่ต้องการแพ้ เพราะถ้าแพ้คดีความหมายถึงเขาต้องสูญเสียจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่การเดิมพันในแต่ละคดี หากเดิมพันมากเท่าไร...พลังที่จะเอาชนะแพ้ไม่ได้ ก็ยิ่งมากเท่านั้น ซึ่งอยู่ที่การทำหน้าที่ของเราจะมั่นคงไหม? จะรู้ไหมว่าอะไรควร อะไรไม่ควร ถ้าเราไม่มีหลักอะไรที่ยึด ไม่มีหลักธรรมอะไรเป็นตัวยึดเราก็จะเจอพลังของตัวเลข พลังของสิทธิประโยชน์ ในทางโลกนี้มันมีกำลังต่างกันนะ ตั้งแต่ 1 องศา ไปถึงล้านองศา ซึ่งเราก็จะหวั่นไหว...ตัวเลขเล็กน้อยอาจจะไม่ใส่ใจ แต่พอมากเข้า ๆ ถ้าเราหลงไปกับตัวเลข ต้านทานยากแล้ว เหมือนกับว่าล้านสองล้านเราอาจจะปฏิเสธได้ แต่พอ 10...20...100...200 ล้าน ! เราต้องฝึกมาไม่เช่นนั้น! จะหวั่นไหว บางคนบอกโง่หรือไง...ร้อยล้านสองร้อยล้านไม่เอา ทำงานราชการหากรับเงินเดือนละหนึ่งแสนบาท ไม่ต้องกินไม่ต้องใช้เลยปีหนึ่งได้ล้านบาท สิบปีได้สิบล้าน ทำจนตายยังไม่เหลือเลย!  เงินร้อยล้านสองร้อยล้าน ซื้อความสะดวกสบายให้ชีวิตและครอบครัวได้ทุกอย่างนะ “ซึ่งเราต้องตั้งหลักว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่มีค่าอะไร  งานของเรามีค่ามากกว่าเศษเงินเหล่านั้นมาก งานของเราคือ...ไม้ค้ำสร้างความถูกต้องเป็นธรรมในสังคมไทย งานของเราเป็นหลักชัยให้กับประเทศชาติ ถ้าสถาบันนี้เอนเอียงไปตามอำนาจไม่ว่าอำนาจเงิน อำนาจเถื่อนหรืออำนาจลับ คนยากคนจนชาวบ้านอีกหลายสิบล้านคนเขาจะมีอะไรเป็นที่พึ่ง ภารกิจของเรามันถึงยิ่งใหญ่มากกว่าไอ้เศษเงินบนโลกนี้ อย่าว่าแต่ร้อยล้านเลย พันล้าน เอาเงินทั้งโลกมากองรวมกันและบอกว่าให้ทรยศต่อหลักความถูกต้องเป็นธรรมก็ไม่ยอม” นี่แหละที่ท่านพุทธทาสบอกว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจของเทพระดับพรหม ต้องไม่หวั่นไหวต่อการล่อหลอกให้เกิดความโลภ รวมถึงความกลัวก็ต้องต้านทานได้เช่นกัน...มันถึงยากมาก

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมได้...ไม่จำกัดอายุ

CHANGE  in-your-life เรื่อง ปราริชาติ ปลื้มจิตต์ตระกูล

ธรรมได้...ไม่จำกัดอายุ

น้องกร เด็กวัดป่าตัวน้อยๆ  

                                                     

อ่านเพิ่มเติม...