ไทยประกันชีวิตตั้งศูนย์กลางรับบริจาคโลหิตในขอนแก่น

ไทยประกันชีวิตตั้งศูนย์กลางรับบริจาคโลหิตในขอนแก่น

 

                                                                                                                                                      

 

 

ไทยประกันชีวิตตั้งศูนย์กลางรับบริจาคโลหิตในขอนแก่น

 

 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น สภากาชาดไทย ดำเนินกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ “ไทยประกันชีวิต รวมพลังให้โลหิต Dare to Give Blood 1.2+” ณ อาคารไทยประกันชีวิต สาขาขอนแก่น ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน สำหรับพนักงาน ฝ่ายขาย ผู้เอาประกัน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ถือเป็นการขยายพื้นที่การรณรงค์รับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องสู่สาขาภูมิภาคเป็นครั้งแรก