กฟผ. ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ หนุนการทำงานของทีมแพทย์ในพื้นที่คลองเตย

กฟผ. ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ หนุนการทำงานของทีมแพทย์ในพื้นที่คลองเตย

 

 

 

 

กฟผ. ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ หนุนการทำงานของทีมแพทย์ในพื้นที่คลองเตย

 

 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน ส่งมอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ในโครงการ พลังงานร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19” ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนคลองเตย เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงให้มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19