ข้าวเพื่อหมอ Food For Fighters “ยอดร้องขอถุงยังชีพ ข้าวกล่องพุ่งทะยาน:

ข้าวเพื่อหมอ Food For Fighters “ยอดร้องขอถุงยังชีพ ข้าวกล่องพุ่งทะยาน:

 

 

 

 

ข้าวเพื่อหมอ Food For Fighters “ยอดร้องขอถุงยังชีพ ข้าวกล่องพุ่งทะยาน: น้ำใจหลั่งไหลสู่ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ Food For Fighters กลางเมือง”
 
 
 
 
นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียรผู้ก่อตั้ง Food For Fighters เปิดเผยถึงสถานการณ์การลงพื้นที่ในชุมชนคลองเตยและชุมชนแออัดอื่นๆ โดยรอบว่า “สถานการณ์ตอนนี้น่าเป็นห่วงอย่ามาก ตั้งแต่เราเปิดศูนย์ข้าวเพื่อหมอ Food For Fighters ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ยอดการขอรับข้าวกล่องในแต่ละวันจากกว่า 20 ชุมชนที่ทีมอาสาสมัครของเราลงพื้นที่ในแต่ละวันพุ่งทะยานอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะจากชุมชนคลองเตย ตัวอย่างเช่น ในวันแรกความต้องการอยู่ที่ 1,000-1,500 กล่อง /วัน ( 2มื้อ มื้อกลางวัน / มื้อเย็น) แต่ในปัจจุบันพุ่งสูงไปถึง 10,000- 20,000 กล่อง /วัน ไม่นับรวมถุงยังชีพที่ทางศูนย์ได้รับการบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน ที่เราจัดส่งทุกวันกระจายไปยังชุมชนต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 300- 400 ชุด/วัน
 
เราสนับสนุนให้มีการจัดตั้งครัวกลางของชุมชน บางชุมชนทำได้ บางชุมชนทำไม่ได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ที่แคบ และขาดแรงงานที่จะมาช่วย เพราะมีการแพร่ระบาดอย่างหนักในชุมชน ดังนั้นการจัดการเรื่องการนำส่งข้าวกล่องเพื่อกระจายไปยังแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้ที่ถูกกักตัวจึงเป็นสิ่งจำเป็น ประกอบการการถูกสั่งปิดตัวของสถานประกอบการต่าง ๆ การ Work From Home การสลับวันทำงาน ฯลฯ ทำให้ขาดรายได้ เป็นปัญหาที่ทับซ้อนสะสม ยากต่อการควบคุมโรค ประกอบการการที่รัฐบาลขยายเวลาปิดตลาดท่าเรือคลองเตยออกไปแต่กลับไม่มีมาตรฐานการในการช่วยจัดส่งอาหารให้กับผู้ที่ถูกกักตัวรองรับเลย ซึ่งต้องยอมรับว่าชุมชนคลองเตยและชุมชนแออัดในเมืองโดยรอบขาดความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างรุนแรง นี่อาจเป็นวิกฤติที่ทำให้เราต้องมาช่วยกันคิดถึงการจัดหาพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แต่ละชุมชนช่วยตัวเองได้บ้าง”
 
อย่างไรก็ตามทางศูนย์ข้าวเพื่อหมอ Food For Fighters ยังคงต้องการผู้สนับสนุนข้าวกล่องปรุงสุก (โครงการ “ข้าวแสนกล่อง”) อาหารแห้ง บะหมี่สำเร็จรูป ข้าวสาร เครื่องปรุง นม วัตถุดิบในการนำมาจัดทำอาหาร รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค หรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่เบอร์บัญชี มูลนิธิคุวานันท์ (ลดหย่อนภาษีได้) ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 729 -233242-7 ณ ที่ทำการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เวลา 09.00-17.00น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณแมค 096- 991- 6363 คุณพืช 086-564-0957 และ Call Center 02- 0169910 FB:Foodforfightersth