บ้านปูส่งมอบห้องความดันลบและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล มูลค่ารวม 4 ล้านบาท

บ้านปูส่งมอบห้องความดันลบและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล มูลค่ารวม 4 ล้านบาท

 

                                                                                                                                                      

 

 

บ้านปูส่งมอบห้องความดันลบและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล มูลค่ารวม 4 ล้านบาท

แก่โรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม2564 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดย นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ตรงกลาง) ส่งมอบหอผู้ป่วยความดันลบ และเครื่องติดตามการทำงานหัวใจ 5 เครื่อง มูลค่ารวม 2 ล้านบาท ให้แก่ โรงพยาบาลพุทธโสธร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (ตรงกลาง) เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างห้องความดันลบ รวมทั้งส่งมอบหน้ากาก N-95 และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมมูลค่า 2 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนการทำงานและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของแพทย์และพยาบาลระหว่างการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อในพื้นที่ และระหว่างดูแลรักษาผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสดังกล่าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกปัจจุบัน

การบริจาคครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบ้านปู 250 ล้านบาท ที่ดำเนินการบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน