CHANGE (Life needs help)

“TIP ZONE” by ทิพยประกันภัย ส่งมอบความห่วงใยให้พี่น้องในชุมชนย่านพระรามสาม

 “TIP ZONE” by ทิพยประกันภัย  ส่งมอบความห่วงใยให้พี่น้องในชุมชนย่านพระรามสามที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ โควิด-19

 

ข้าวมาบุญครอง สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ผ่านโครงการเรามีเรา ฝ่าวิกฤติโควิด - 19

 ข้าวมาบุญครอง สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ผ่านโครงการเรามีเรา ฝ่าวิกฤติโควิด - 19

 

กฟผ. รุดมอบตู้ตรวจโควิดและผลิตภัณฑ์ชุมชน หนุนทีมแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 เขตหลักสี่

 

กฟผ.  รุดมอบตู้ตรวจโควิดและผลิตภัณฑ์ชุมชน หนุนทีมแพทย์ สู้ภัยโควิด-19  เขตหลักสี่

 

กลุ่ม กฟผ. มอบ 2 ล้าน และตู้ตรวจโควิด หนุนเชียงใหม่สู้โควิด-19

 

กลุ่ม กฟผ. มอบ 2 ล้าน และตู้ตรวจโควิด หนุนเชียงใหม่สู้โควิด-19