หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเปิดเรือนรับรอง (ตำหนักอุทัยทรงธรรม) ณ. วัดธาตุวังจาน อ.ปลาปาก จ.นครพนม

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเปิดเรือนรับรอง (ตำหนักอุทัยทรงธรรม) ณ. วัดธาตุวังจาน อ.ปลาปาก จ.นครพนม

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเปิดเรือนรับรอง (ตำหนักอุทัยทรงธรรม) ณ. วัดธาตุวังจาน อ.ปลาปาก จ.นครพนม

 

 

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จบำเพ็ญกุศลส่วนองค์ ในพิธีเปิดเรือนรับรอง ที่สำนักงานเลขานุการในองค์ฯ ร่วมกับคณะศรัทธาวัดธาตุวังจาน ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ และพระมหาเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ โดยมีพระครูสรวิชัย เจ้าอาวาสวัดธาตุวังจาน อ.ปลาปาก จ.นครพนม เป็นประธานในการดำเนินการก่อสร้าง โดยมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) การนี้ทรงกรุณาประทานชื่อเรือนรับรองหลังนี้ว่า "ตำหนักอุทัยทรงธรรม"

 

นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ กล่าวว่า วันนี้เมื่อปีที่แล้ว หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ได้เสด็จมาวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดนี้ ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 6ปี ตนจึงได้ปรึกษา พระครูสรวิชัย (ครูบาน้อยธาตุวังจาน) ว่าสถานที่แห่งนี้ร่มรื่น สงบดี อีกทั้งยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมแก่อุบาสก อุบาสิกา ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และศรัทธาในจริยวัตรปฏิบัติของครูบา อีกทั้งหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ก็โปรดเสด็จมาที่นี้ เป็นการส่วนองค์บ่อย เผื่อบางครั้งท่านอาจมาปลีกวิเวกปฏิบัติธรรม ตนจึงอยากสร้างตำหนักปฏิบัติธรรมให้ท่านไว้ที่แห่งนี้สักหลังหนึ่ง ซึ่งจะใช้เงินในสำนักงานเลขานุการที่ได้รับจากการบริจาค การทูลถวายแด่องค์ท่าน เนื่องในการเสด็จทรงงานต่างๆ เป็นเงิน 600,000บาท (หกแสนบาทถ้วน) 

 

แต่ครูบาน้อยเล็งเห็นว่า หากจะสร้างตำหนักถวายหม่อมเจ้าก็ควรจะสร้างให้สวยงาม และดูดีไปเลย เพื่อถวายให้สมเกียรติองค์ท่าน และเพื่อจะได้ใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ ในการอื่นๆต่อไป อย่างน้อยสถานที่แห่งนี้ก็จะได้เป็นประจักรพยานหลักฐานให้ชนรุ่นหลัง ได้เห็นว่า เจ้านายท่านทรงเป็นพุทธบริษัท แม้จะทรงมีชันษาสูงก็ยังไม่ละทิ้งการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เนืองนิจ เหตุนี้ครูบาน้อยจึงได้บอกบุญแก่คณะศรัทธา ลูกศิษย์วัดธาตุวังจาน ร่วมกันต่อยอดสร้างเรือนรับรองหลังนี้จนแล้วเสร็จ ตั้งไว้ในบวรพุทธศาสนา เป็นถาวรวัตถุ ศาสนสมบัติ ณ วัดธาตุวังจาน ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม

 

และวานนี้  หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาให้จัดตั้งโรงทาน เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้มาช่วยจัดแต่งสถานที่ และแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทุกคนให้รับประทาน และนำกลับบ้านอีกด้วย ในการนี้ได้รับการสนับสนุนโดย พระอาจารย์ วรเชษฐ์ ปญญาวชิโร (ดร.) เจ้าสำนักสงฆ์พิมานทิพย์วนาราม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ บริษัทเต้าเจี้ยวหงส์ฟ้า สมาคมนักรบนิรนาม333 ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำโรงทานเพื่อใช้แจกจ่ายทั้งหมด

 

และในวันเดียวกันนี้ ทรงกรุณาให้ นายนพรัตน์ ฉัตรเพรชตระการ ผช.เลขานุการในองค์ฯ เชิญผ้าไตรบังสุกุลประทาน นำทอดถวายธรรมสังเวช เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ต.ในเมือง อเมือง จ.หนองคาย