กลุ่มบริษัทบางจากเดินหน้าความร่วมมือน้ำมันพืชเก่าแลกน้ำมันพืชใหม่

กลุ่มบริษัทบางจากเดินหน้าความร่วมมือน้ำมันพืชเก่าแลกน้ำมันพืชใหม่

 

 

กลุ่มบริษัทบางจากเดินหน้าความร่วมมือน้ำมันพืชเก่าแลกน้ำมันพืชใหม่

ภายใต้โครงการ ทอดไม่ทิ้ง” บริหารจัดการน้ำมันใช้แล้วเพื่อมาผลิต SAF

 

นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและค้าน้ำมัน บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน โครงการน้ำมันพืชเก่าแลกน้ำมันพืชใหม่ ระหว่างบริษัท บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด  (บริษัทร่วมทุนระหว่าง บางจากฯ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ธนโชค ออยล์ไลท์ จำกัด) กับ บริษัท สวีท มีท (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ผลิตน้ำมันพืชตราเพลิน) และบริษัท ธนโชคน้ำมันพืช (2012) จำกัด โดยมี นายเอกภัท เตมียเวส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สวีท มีท (ประเทศไทย) จำกัด และ นายธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธนโชคฯ ร่วมลงนาม ณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ โครงการน้ำมันพืชเก่าแลกน้ำมันพืชใหม่ เป็นความร่วมมือในการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำผ่านโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” เพื่อบริหารจัดการนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ทั้ง Bio-Circular-Green Economy อย่างครบวงจร และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้บริโภค