GIT พร้อมเปิดให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโลหะมีค่า (Hallmark)

GIT พร้อมเปิดให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโลหะมีค่า (Hallmark)

 

 

 

GIT พร้อมเปิดให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโลหะมีค่า (Hallmark)

 


สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เปิดให้บริการตรวจสอบโลหะมีค่าผ่านห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและเทคนิคการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานระดับสากล


ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโลหะมีค่าของ GIT ให้บริการตรวจสอบทองคำ แพลทินัม เงิน และโลหะมีค่าอื่นๆ โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัยและครบวงจร เช่น Inductively Couple Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) และ X-Ray Fluorescence ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบได้ทั้งค่าความบริสุทธิ์และโลหะอันตรายเจือปนในเครื่องประดับ เช่น นิกเกิล แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี โดยให้ผลที่แม่นยำและเป็นที่เชื่อถือได้ในมาตรฐานระดับโลก


บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่า(Hallmark) เป็นการสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย การใช้ตราสัญลักษณ์ Hallmark ในระยะยาวแล้วจะเป็นเครื่องหมายรับรองที่ช่วยสร้างมาตรฐานการผลิตให้ดำเนินไปบนเกณฑ์เดียวกัน และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยได้อีกด้วย

 

สมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการเพื่อรับบริการรับรองมาตรฐานเครื่องประดับโลหะมีค่า (Hallmark) สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 02-6344999 ต่อ 401, 421 – 425”