CHANGE Something better

GIT พร้อมเปิดให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโลหะมีค่า (Hallmark)

 

 GIT พร้อมเปิดให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโลหะมีค่า (Hallmark)

 

อ่านเพิ่มเติม...

กินอะไร ได้อย่างนั้น!...

“พลังของตลาดไอทียิ่งใหญ่มาก การทำตลาดไอทีเหมือนปิดทองหลังพระสุดๆ แต่ก็ทรงพลังที่สุด ตอนนี้สำหรับการรับรู้แค่คลิกเดียว ทุกคนรู้เหมือนกันหมด เป็นเครื่องมือที่ถ้าเอามาใช้ให้ดีจะเกิดพลังมากๆ” “คุณกลาง – ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เกริ่นให้ฟังถึงพลังและความสำคัญของโลกออนไลน์ในปัจจุบัน ก่อนจะขยายความเพิ่มเติมถึงบทบาทของการตลาดออนไลน์ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในยุคปัจจุบันต่อการขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวให้ก้าวไปข้างหน้า ถือเป็นแรงผลักสำคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างน่าจับตามองทีเดียว 

อ่านเพิ่มเติม...