CHANGE the World

"รสนา"ถามคนไทยได้อะไรถ้าทักษิณ - ฮุนเซนตกลงผลปรโยชน์ก๊าซในทะเลได้สำเร็จ !?!

"รสนา"ถามคนไทยได้อะไรถ้าทักษิณ - ฮุนเซนตกลงผลปรโยชน์ก๊าซในทะเลได้สำเร็จ !?!

 

สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ต้องมีกฎหมาย PRTR

สิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ต้องมีกฎหมาย PRTR

 

"รสนา" ถาม รมว.พลังงานประกาศจะรื้อทิ้งให้หมดระบบที่ทำให้ประชาชนเป็นทุกข์

"รสนา" ถาม รมว.พลังงานประกาศจะรื้อทิ้งให้หมดระบบที่ทำให้ประชาชนเป็นทุกข์ กล้าคิดใหญ่แต่เรื่องเล็กไม่ทำ ปล่อยค่าการตลาดเบนซินพุ่งเกือบ 5 บาท เมื่อไหร่จะรื้อ!!

 

คำว่า“เผื่อเหลือเผื่อขาด “ มิได้มุ่งหมายให้ปั๊มเติมน้ำมันขาดได้ แต่มุ่งบังคับให้ปั๊มต้องสำรองน้ำมันเพิ่มเพื่อให้ลูกค้าได้น้ำมันเต็มตามจำนวนซื้อ ใช่หรือไม่

คำว่า“เผื่อเหลือเผื่อขาด “ มิได้มุ่งหมายให้ปั๊มเติมน้ำมันขาดได้ แต่มุ่งบังคับให้ปั๊มต้องสำรองน้ำมันเพิ่มเพื่อให้ลูกค้าได้น้ำมันเต็มตามจำนวนซื้อ ใช่หรือไม่

 

บทความข้างล่างนี้เขียนเมื่อครบการกำหนดคำพิพากษาให้คืนสาธารณสมบัติแผ่นดินเมื่อ13ปีที่แล้วที่แล้ว

บทความข้างล่างนี้เขียนเมื่อครบการกำหนดคำพิพากษาให้คืนสาธารณสมบัติแผ่นดินเมื่อ13ปีที่แล้วที่แล้ว