CHANGE the World

"รสนา" ถามการเมืองในสภาโหวตนายกฯไม่ผ่าน แต่เรื่องขึ้นราคาน้ำมันปล่อยผ่านฉลุย

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 "รสนา" ถามการเมืองในสภาโหวตนายกฯไม่ผ่าน แต่เรื่องขึ้นราคาน้ำมันปล่อยผ่านฉลุย เดือนนี้ขึ้นมา 2.80 บาท/ลิตร จะรีดเลือดกันขนาดนี้เลยหรือ !?!

 

ขอแสดงความนับถือความกล้าหาญของผู้หญิงส.ว ชื่อ เรณู ตังคจิวางกูล

  

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 ขอแสดงความนับถือความกล้าหาญของผู้หญิงส.ว ชื่อ เรณู ตังคจิวางกูล

 

"รสนา"ขอปลัดฯดูแลน้ำมันเบนซินขึ้นรัวๆ ทั้งที่ค่าการตลาดเกิน 3บาท/ลิตร

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

"รสนา"ขอปลัดฯดูแลน้ำมันเบนซินขึ้นรัวๆ ทั้งที่ค่าการตลาดเกิน 3บาท/ลิตร มาตราการลดภาษีดีเซลก็จะสิ้นสุดในวันที่20 ก.ค จะทำให้ราคาดีเซลพุ่งขึ้นเป็น37 บาท/ลิตร ควรคุมราคาโดยลดเก็บเงินเข้ากองทุนฯและคุมค่าการตลาดจนกว่ามีรัฐบาลใหม่มาดูแล

 

"รสนา" ห่วงใยเกมรุกฆาตก้าวไกล ใครได้ ใครเสีย?!

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 

 "รสนา" ห่วงใยเกมรุกฆาตก้าวไกล ใครได้ ใครเสีย?!

"รสนา" ถามกระทรวงพลังงานปล่อยให้ปตท. ที่รัฐบาลถือหุ้นใหญ่ขายน้ำมันและก๊าซหุงต้มแพงเกินสมควร ก.พลังงานและรัฐบาลรักษาการเกียร์ว่างไม่ต้องกำกับราคากันหรืออย่างไร!?

CHANGE The World รสนา โตสิตระกูล

 "รสนา" ถามกระทรวงพลังงานปล่อยให้ปตท. ที่รัฐบาลถือหุ้นใหญ่ขายน้ำมันและก๊าซหุงต้มแพงเกินสมควร ก.พลังงานและรัฐบาลรักษาการเกียร์ว่างไม่ต้องกำกับราคากันหรืออย่างไร!?